Cestovní příkazy


Vzor vyplnění tuzemského cestovního příkazu
Vzor vyplnění zahraničního cestovního příkazu

 • CP tuzemský malý (xlsx, pdf)
 • CP tuzemský hromadný str.1 (xlsx, pdf)
 • CP tuzemský hromadný str.2 (xlsx, pdf)
 • CP zahraniční str.1 (xlsx, pdf)
 • CP zahraniční str.2 (xlsx, pdf)
 • CP ERASMUS str.1 (xlsx, pdf)
 • CP ERASMUS str.2 (xlsx, pdf)
 • CP vysvětlivky (attachment)
 • Povolení použití soukromého vozidla (xlsx, pdf)
 • Povolení použití soukromého vozidla-náhrada ve výši ceny hromadného dopravního prostředku (xls, pdf)
 • Náhrada za použití soukromého vozidla (xlsx, pdf)