D31


Opatření děkana PřF JU D 31
ze dne 1.10.2008

Zřízení „IT skupiny PřF“

Tímto opatřením zřizuji „ IT skupinu PřF“. V čele IT skupiny je vedoucí pracovník, který plně zodpovídá za její činnost.

Úkolem IT skupiny je
zajišťovat provozuschopnost serverů PřF
administrace  www stránek kateder a ústavů PřF, pokud je požadována,
instalace a administrace clusterů PřF,
správa všech počítačů, které jsou v majetku fakulty (pokud není správa písemně přenesena na jinou osobu),
správa síťových tiskáren, pomoc s wifi
aplikace IDM na PřF
pomoc při organizaci konferencí a seminářů v posluchárnách PřF
spolupráce s CIT JU.

IT skupina je podřízena proděkanovi pro rozvoj fakulty. 

Opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2008.

 

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
děkan PřF JU

PDF