D75


Opatření děkana č. D 75
o Provozním řádu sněžných skútrů na polární stanici CPE na Svalbardu

Provozní řád sněžných skútrů na polární stanici CPE na Svalbardu je přílohou tohoto Opatření děkana PřF JU.

V Českých Budějovicích  29. února 2016

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty JU

PDF příloha 1