příloha 1


Provozní řád
sněžných skútrů na polární stanici CPE na Svalbardu: 

Podmínky provozu: 
Provozovatel stanovil interním nařízením, že oprávněný řidič skútru musí splňovat následující podmínky: 

 • být držitelem řidičského oprávnění skupiny B, případně A (pro motocykly o obsahu minimálně 500 cm3) 
 • musí před prvním použitím v daném roce absolvovat školení bezpečnosti provozu skútrů

Na základě splnění těchto dvou podmínek bude řidič skútru zapsán pro daný rok do seznamu oprávněných řidičů. 

Přebírání a vracení skútrů: 

 • Řidič skútru, uvedený v seznamu oprávněných řidičů, převezme skútr vč. příslušenství od osoby, pověřené organizací provozu skútrů CPE (aktuálně přítomný vedoucí stanice). Po návratu jej předá zpět této pověřené osobě. Pokud toto není organizačně proveditelné, mohou si skútr předat mezi sebou oprávnění řidiči. Za bezpečné vrácení skútru na stanici, jeho ošetření a uložení, včetně výbavy, příslušenství apod. odpovídá řidič, který je uvedený v knize jízd jako poslední. 

Povinnosti řidiče: 

 • Řidič je povinen vlastnit řidičské oprávnění skupiny B, případně A (pro motocykly o obsahu minimálně 500 cm3) a absolvovat školení bezpečnosti použití skútrů 
 • Řidič je povinen řádně vést záznamy v knize jízd 
 • Řidič je povinen v rámci přípravy na použití skútrů: 
  • zkontrolovat technický stav skútru a příslušenství, zejména úplnnost a funkčnost veškeré výbavy, stav pohonných hmot, oleje, atd.; v případě zjištění nedostatků omezujících bezpečné využití skútrů je není možné používat, dokud nebudou zjištěné nedostatky napraveny 
  • ověřit vhodnost meteorologických podmínek na celou dobu plánované výpravy včetně časové rezervy. V případě výpravy o více dnech zajistí zasílání aktuální předpovědi formou textových zpráv na satelitní telefon 
  • zjistit známá rizika na plánované trase (feltlogg.blogspot.cz, aktualizovaná mapa a předpovědi ve vestibulu UNIS, mořský led - polarview.met.no) 
  • seznámit se s trasou a oblastí, zajistit mapové podklady (toposvalbard.npolar.no, geodata.npolar.no), stanovit plán cesty zajistit jeho dokumentaci 
  • v případě výpravy opouštějící správní území 10 (management area 10) musí vedoucí skupiny v dostatečném předstihu podat žádost v kanceláři guvernéra (sysselmannen.no ) 
  • poučit pasažéra o chování během cesty a prevenci mimořádných situací 
 • Řidič si pro cestu zajistí zbraň a pyrotechniku/oprávněnou osobu je používat na ochranu před ledními medvědy v souladu s platnou legislativou 
 • Jeden skútr smí jet samostatně jen po hlavních skútrových trasách do dochozí vzdálenosti jednoho dne 
 • Řidič si pro cestu zajistí potřebné komunikační prostředky (podle dosažitelnosti mobilní nebo satelitní telefon, vysílačku) 
 • Při cestách delších než dochozí vzdálenost jednoho dne je povinná kombinace satelitní telefon plus nouzový lokátor (emergency beacon). Tato dvě zařízení musejí být u různých osob na různých skútrech 
 • Řidič je před odjezdem povinen provést zápis do staničního denníku. Zejména při delších (vícedenních) cestách informuje řidič dalšího člena týmu CPE, který se nebude cesty účastnit, o zamýšlené cestě 
 • Řidič nese plnou odpovědnost za pasažéra a za svěřený majetek 
 • V případě závad nebo mimořádných událostí je řidič povinen neprodleně o nich informovat odpovědnou osobu CPE (aktuálně přítomného vedoucího stanice, případně jinou kompetentní osobu). 

Kniha jízd: 

 • Je uložena pod sedadlem v nepromokavém obalu a obsahuje: 
  • identifikaci skútru a jeho držitele 
  • záznamy o opravách a údržbách 
  • denní záznamy o použití, které obsahují:
   • datum 
   • místo a čas odjezdu a příjezdu 
   • účel použití 
   • ujeté km 
   • identifikace řidiče 

Skútry – typ, parametry: 

 • 2 kusy Yamaha VK 540 IV; obsah 535 cm3; dvoutakt 
 • Palivo benzín natural, obsah nádrže 31 litrů 
 • Olej do paliva YAMALUBE 2-taktní olej nebo ekvivalentní (dávkuje se do samostatné nádrže o obsahu 2,5 litrů) 
 • Max počet osob: 2osoby/skútr 
 • Maximální zatížení: 200 kg na skútr (osoby sedící na skútru a osobní zavazadla), 300 kg na saně (včetně zásob paliva) 
Příslušenství skútrů: saně - závěs za skútr  2 ks 
pevný obal na pušku na skútr  2 ks 
plechový kanystr na benzín 5 ks/skútr
tyče na elektrický ohradník s háčkem a raketkou 4 ks 
Ve skútrech pod sedlem (pokud jsou počty sudé, v každém skútru 1/2) 
filtr na palivo s trychtýřem  2 ks 
nálevka na palivo s nástavcem na plechový kanystr  2 ks 
náhradní klínový řemen  2 ks 
náhradní žárovky a svíčky  4 ks 
náhradní šrouby a matky k saním a lyžinám  2 sady 
nářadí ke skútrům  2 sady 
nářadí rozšířený set  1 sada 
sněžná sonda (připevněná na nosič suchými zipy)  2 ks 
gumicuky 6 ks 
Zarges box malý 1  Počet
signální pero a munice - práskací a červené světlice  4 ks 
drapáky na vylézání z vody na led  4 ks 
lavinový vyhledávač včetně pouzder, baterií a návodu  4 ks 
GPS Montana 600 s mapou Svalbardu  2 ks 
elektrický ohradník - součástky, munice  set 
provázek na medvědí ohradník  200 m 
manuály a techničáky ke skútrům  2 ks 

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan PřF JU

PDF