D82


Opatření děkana č. D 82
k Evidenci ochranných pracovních pomůcek pro Centrum polární ekologie a Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty ze dne 1.4.2011

Dodatek k Opatření rektora JU R 102 ze 2. března 2008 pro poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v souladu se zákonem o vysokých školách a Nařízením vlády č. 495/2001 Sb. a § 104 zákona č. 262/2006 Sb.

Tímto Opatřením rozšiřuje Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích seznam ochranných pracovních pomůcek uvedených v Opatření rektora JU R 102 z 2. března 2008 o ochranné pracovní pomůcky poskytované pracovníkům Centra polární ekologie a Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie.

Seznam ochranných pracovních pomůcek je uveden v přílohách tohoto Opatření.

V Českých Budějovicích dne 1.4.2011

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty JU

PDF  příloha 1