• Home
 • Semináře - Přírodovědecká fakulta JU

Přednáškový víkend - Zpátky do lavic

Tento víkend proběhne na PřF tradiční víkendová akce pro středoškolské učitele Zpátky do lavic, tentokrát zaměřená na terénní výzkumy.

Jako každý rok budou všechny přednášky probíhat na  PřF JU v areálu kampusu JU na Branišovské v Českých Budějovicích. Přednášky tentokrát doplníme exkurzí do fakultních chovů rypošů a o povídání o genetice invazních slunéček. Víkend zahájíme v sobotu kolem 9:00 a ukončíme v neděli zhruba ve 14:00. Přednášky budete moci shlédnout také on-line, vysílání bude umístěné veřejně na fakultním kanálu youtube v sekci „živě“. Program i informace o přihlášení na akci nalezněte zde.

Těšíme se na Vás!

Academic mobility

Academic mobility

What is so great about leaving for research or postdoctoral stay, and what would probably annoy you? What is it like to move with your family, and what should you focus on when choosing the right place for you? Join us and find out about academic mobility during and after PhD.
The seminar is organized in cooperation with the University of South Bohemia in České Budějovice.

The seminar is open to all students. We believe it will be most beneficial for PhD students in life sciences. However, even motivated undergraduate students or students from social sciences and humanities may benefit from attending. 

This seminar is co-organized in cooperation with the University of South Bohemia and with the support of the Alexander von Humboldt Foundation.

Program

14:00
Opening word

14:10 - 15:30
Short talks (Chrudinová, Moons, Miláček, Mottl)

15:30- 15:40
Break


16:20 - 18:00
Snack and refreshments, coffee, networking, and informal discussions

Click here for more info about our guests.

Academic mobility - seminar

Academic mobility

What is so great about leaving for research or postdoctoral stay, and what would probably annoy you? What is it like to move with your family, and what should you focus on when choosing the right place for you? Join us and find out about academic mobility during and after PhD.
The seminar is organized in cooperation with the University of South Bohemia in České Budějovice.

The seminar is open to all students. We believe it will be most beneficial for PhD students in life sciences. However, even motivated undergraduate students or students from social sciences and humanities may benefit from attending. 

This seminar is co-organized in cooperation with the University of South Bohemia and with the support of the Alexander von Humboldt Foundation.

Program

14:00
Opening word

14:10 - 15:30
Short talks (Chrudinová, Moons, Miláček, Mottl)

15:30- 15:40
Break


16:20 - 18:00
Snack and refreshments, coffee, networking, and informal discussions

Click here for more info about our guests.

Akreditované kurzy DVPP

Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích poskytuje akreditované kurzy DVPP ke splnění kvalifikačních předpokladů v programu:

 

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku:

 • matematiky pro SŠ
 • fyziky pro SŠ
 • informatiky pro SŠ
 • chemie pro SŠ
 • biologie pro SŠ

 

 Studium je kombinované (matematika, fyzika, informatika), či prezenční (chemie, biologie).

 

 

Přihlášky přijímáme do 31. 5. 2024

(pro začátek studia v zimním semestru – říjen 2024)

 

Více informací zde.

Efektivní pedagogika pro 21. století

Ve dnech 13.-16. června 2023 proběhl na PřF JU inspirující workshop nazvaný “Effective Pedagogies for 21st-century Learning” lektorky Pui Law z Europas Teachers Academy, ve kterém si 16 vyučujících z Přírodovědecké fakulty mělo možnost zdokonalit své pedagogické dovednosti.

Cílem semináře bylo seznámit se s klíčovými rysy a přístupy pedagogiky zaměřené na žáka (student-centred learning). Náplní semináře byly koncepty jako je převrácená třída (flipped classroom), projektová výuka (project-based learning) a kolaborativní výuka (collaborative learning), které byly představené prostřednictvím přednášek, praktických ukázek a cvičení.

Ještě jednou děkujeme výborné lektorce Pui a Míše Syrové za organizaci semináře.

A nakonec dobrá zpráva pro kolegy, kteří se tentokrát nemohli zúčastnit. Tento workshop byl prvním z řady seminářů představujících moderní způsoby výuky, které fakulta pořádá, další budou po prázdninách a v zimním semestru.

effective-learning

EMBO Leadership course for group leaders in the Czech Republic

Faculty of Science, University of South Bohemia & Biology Centre of the Czech Academy of Sciences

České Budějovice, Czech Republic

3-6 September 2024

Online registration here till 30 April 2024

 • Intended for junior group leaders in the Czech Republic, but mid-career and senior group leaders may also apply
 • No registration fee, the participants only cover their own accommodation and travel costs
 • Starts at 9:00 and finishes at 17:30 each day
 • The course will focus on leadership, communication, recruitment, team development, effective problem solving, conflicts
 • Complete course overview can be found at EMBO courses webpage

 

Contact: Tina Vrabcová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Michaela Fencková This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ivnitation for lectures by Dr. Alioune Deme

Institute of Archaeology and Laboratory of Archeobotany and Palaeoecology USB invite you to lectures by Dr. Alioune Deme from Cheikh Anta Diop University Dakar, Senegal.

 • Archaeology of the Iron Age in the Middle Senegal Valley
  27. 9. 2022, 16.00, Building CPE/LAPE, Lecture Room
 • Trends in the Archaeology of West Africa
  29. 9. 2022, 16.00, Institute of Archaeology, Room S1

Jak založit květnatý trávník

Galerie:
 • images/PRF/Marketing/travniky/dscn6836.jpg, Autor: Jiří Řehounek
 • images/PRF/Marketing/travniky/dscn6838.jpg, Autor: Jiří Řehounek
 • images/PRF/Marketing/travniky/dscn6843.jpg, Autor: Jiří Řehounek
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_134149.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_134210.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_134441.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_134456.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_134633.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_141015.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_141025.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_141221-edit.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_141322.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_141459.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_141610-edit.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_142215.jpg, Autor: PřF JU
 • images/PRF/Marketing/travniky/img_20230904_142748.jpg, Autor: PřF JU

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí & Přírodovědecká fakulta JU pořádaly dne 4.9.2023 odborný seminář "Jak založit květnatý trávník".

Hlavním cílem semináře bylo seznámit odbornou veřejnost s možnostmi zakládání květnatých trávníků a získávání vhodného osiva pro tyto účely. Součástí semináře byla praktická ukázka stroje na kartáčování osiva.
Seminář byl určen především zástupcům státní správy a samosprávy, nevládních organizací a firem a také dalším zájemcům o tuto problematiku.

 

Seminář je součástí projektu s názvem „Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů“. Projekt realizuje Český svaz ochránců přírody společně s partnery: Pracovní skupina ekologie obnovy, PřF JU, Ústav botaniky a zoologie, Agrostis Trávníky, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Český svaz ochránců přírody Vlašim, Høgskulen på Vestlandet HVL a BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie). Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.

Jednoduché a dostupné pokusy z optiky - workshop nejen pro učitele fyziky

Vážení středoškolští učitelé,

zveme Vás na jednodenní workshop, na kterém si nejprve ukážeme několik zajímavých fyzikálních pokusů za pomoci laserového ukazovátka – měření difúzního koeficientu, měření tloušťky lidského vlasu, sestavení jednoduchého mikroskopu, nebo ukázky Aragova-Poissonova-Fresnelova bodu tak trochu jinak. Na konci se přesuneme ke sluneční fyzice – ukážeme si experimenty, které by mohly podnítit ke studiu fyziky i žáky se spíše uměleckým zaměřením.

Všechny pokusy budou snadno zopakovatelné v prostřední středních škol a účastníci je tak budou moci jednoduše zařadit do své výuky.

Kurz je pro pedagogy zdarma.

Přihlášky na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kurz probíhá na PřF JU, 20. října od 8:30 do cca 14:00.

Nový kurz Univerzity třetího věku zahájen

Skryté hodnoty přírodního a kulturního dědictví nejen v historických zahradách

je název nového kurzu U3V, který byl včera zahájen na Přírodovědecké fakultě. V doprovodu doc. Kučery z katedry Biologie ekosystémů, si účastníci vyslechnou několik teoretických přednášek o vývoji krajiny, zahrad, klášterních zahrad a zámeckých parků. Vydají se také na exkurze do Tereziina údolí a zámeckého parku v Hluboké nad Vltavou. Kurz bude probíhat každou středu až do poloviny listopadu.

Více info a přihlášení.

Ohlédnutí za Roadshow 3D tisku a skenování

V rámci jarní roadshow společnosti 3Dwiser s.r.o., předního českého dodavatele a systémového integrátora spolehlivých a inovativních technologií 3D tisku a 3D skenování s nejširším pokrytím, zavítali specialisté tohoto oboru na půdu Přírodovědecké fakulty JU dne 5. 4. Ve vestibulu budovy B PřF JU probíhala ukázka možností využití 3D tiskových a skenovacích technologií. Byly zde k vidění jak vlastní tiskárny a scannery, tak ukázky výrobků používaných v rozličných odvětvích průmyslu, služeb i předmětů běžného denního života. Součástí výstavy byla i prezentace dronů společnosti Drony SIT. Výstava byla spojena s diskuzí vystavovatelů a účastníků, kteří tak měli možnost zjistit novinky, zajímavosti a řešení jejich problémů z praxe.

Vlastní přednáškový program rozdělený do dvou bloků se odehrával v přednáškové místnosti B2. Účastníky přivítal jménem Přírodovědecké fakulty vedoucí Katedry informatiky p. Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D. Se svými zajímavými příspěvky se dále prostřídali p. Milan Hora z 3Dwiser s.r.o., jenž představil aktuální dostupné technologie 3D tisku a současnou situaci v českém průmyslu. Následoval p. Mgr. Jakub Geyer z Katedry informatiky JU, který přiblížil, jakým způsobem je integrovaná technologie v rámci výuky, jakými technologiemi disponuje PřF JU a předvedl možnosti využití nejen pro vzdělávací a vědecké účely. Posledním přednášejícím prvního bloku byl p. Matouš Bolek ze společnosti Drony SIT. Pohovořil o zajímavých případových studiích využití aditivní výroby např. pro potřeby Integrovaného záchranného systému nebo pro udržitelný provoz dronového parku. V druhém bloku přednášek přinesl obchodní ředitel 3Dwiser p. Marek Mančal atraktivní ukázky možností pro průmysl a výrobu a p. Lukáš Tisoň rovněž z 3Dwiser pohovořil a názorně ukázal možnosti stále dostupnějších řešení 3d skenování. Velice příjemnou součástí přednáškového bloku byla přítomnost různých reálných vzorků a výrobků, které si mohli účastníci prohlédnout a "osahat". Zároveň byly přednášky vedeny v interaktivním duchu a byl poskytnut dostatečný prostor pro přímou zpětnou vazbu a dotazy účastníků.

Závěr programu patřil krátké exkurzi. V doprovodu p. Mgr. Jakuba Geyera zamířili nejprve účastníci na Katedru fyziky. V laboratoři Plazmatu a nanostruktur se seznámili s výzkumnými přístroji a technologiemi, které nacházejí své využití např. při zkoumání vodivosti tenkých vrstev. Odborný výklad a následnou diskuzi zajistil p. prof. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D.

Poslední zastávkou byla návštěva laboratoře aditivní výroby Katedry informatiky.  Zde jsou umístěny vlastní 3D tiskárny, dále CNC, výrobník filamentu, 3D skenery, CO2 laserová gravírka a mnoho dalších technologických novinek. Pan Mgr. Jakub Geyer velice poutavým způsobem ukázal, co vše lze s danými typy tiskáren vyrábět a díky svým rozsáhlým praktickým zkušenostem zodpověděl nejeden zvídavý dotaz.

Celková nálada účastníku vyzněla tak, že by rádi uvítali podobnou akci v blízké budoucnosti znovu.

 

Čtvrteční přípravy:

img_20240404_214200img_20240404_214213

img_20240404_214216img_20240404_214220

img_20240404_214225img_20240404_214231

Momentky z páteční akce: 

 

 

 

 

PLANT SCIENCES SEMINARS 7.3. 2024 - Michaela Sedlářová and Petr Smýkal

We cordially invite you to a seminar by Michaela Sedlářová on Time to change: sunflower downy mildew infection and by Petr Smýkal on Domestication has altered gene expression and secondary metabolites in pea seed coat. Which will be held on Thursday, March 7, 2024 from 1:30 p.m. in lecture hall B1.

Podzimní akce pro učitele a žáky středních škol

Podzimní akce pro učitele a žáky středních škol

Vážení a milí kolegové ze středních škol,

připravili jsme si pro Vás řadu akcí a interaktivních seminářů, které proběhnou u nás nebo s námi v někde v terénu.
Kompletní nabídku včetně kontaktu na přihlášení naleznete v uvedených odkazech a plakátu.

Nenechte si ujít zážitek a vzdělávání spojené dohromady!

Akce
pro učitele

Akce
pro studenty

Kompletní přehled akcí pro střední školy a učitele středních škol, včetně doplňujícího vzdělávání naleznete na stránkách ⇒Centra pro přírodovědné vzdělávání.

Pozvánka na přednášky Dr. Alioune Deme

 

Srdečně Vás zveme na přednášky Dr. Alioune Deme z univerzity Cheikh Anta Diop v Dakaru.

 • Archeology of the Iron Age in the Middle Senegal Valley
  27. 9. 2022, od 16.00, budova CPE/LAPE, přednášková místnost
 • Trends in the Archeology of West Arfica
  29. 9. 2022, od 16.00, Archeologický ústav FF JU, místnost S1

 

Roadshow 3D tisku a 3D skenování

Rádi bychom Vás srdečně pozvali na akci zaměřenou na technologie 3D tisku a 3D skenování, kterou pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve spolupráci se společností 3Dwiser. Tato akce, která je plně zdarma, se bude konat v přednáškových prostorách Přírodovědecké fakulty, budova B, v pátek 5.4., od 9 do cca 14 hodin.

Na této akci budou představeny aktuální technologie 3D tisku a jejich praktické využití v českém průmyslu. Hosté budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s novinkami v oblasti 3D tisku a získat ucelený přehled nejen o tom, jak může tato inovativní technologie přispět k efektivnějšímu procesu výroby, vývoji nebo designu.

Kromě toho na akci proběhne vysvětlení a ukázka technologie 3D skenování. Tuto technologii využívá široké spektrum odvětví, od průmyslového designu po medicínu nebo například restaurátorskou praxi. Podívejte se, jak vypadala tato akce v loňském roce: Roadshow 3D tisku a 3D skenování

Využijte této unikátní příležitosti dozvědět se více o inovativních technologiích 3D tisku a 3D skenování a připojte se k nám na toto zajímavé setkání.

 

Prosíme o včasné potvrzení Vaší účasti v registračním formuláři: https://3dwiser.com/roadshow

(Pozor: počet míst je omezen)

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

Seminář 14.12. 2023 - Lukáš Synek: OSTROV SOKOTRA - cesta do pravěku

Srdečně vás zveme na audio-vizuální projekci rostlinného biologa, cestovatele a fotografa Lukáše Synka. Projekce nesoucí název OSTROV SOKOTRA - cesta do pravěku se uskuteční ve čtvrtek 14.12. 2023 v přednáškové místnosti B1. Lukáš Synek v ní představí jemenský ostrov Sokotra ležící u Afriky v Indickém oceánu, na kterém se díky jeho dlouhé izolovanosti vyvinula unikátní flóra a fauna.

 • 1
 • 2

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 University of South Bohemia
Cookies

1

0