RNDr. Jana Kvíderová, Ph.D.

Phycology


Phone: +420 387 776 305
E-mail: jana.kviderova@objektivem.net

ResearchGate