Z hydrobiologického praktika v Novohradských horách

V úterý 31. května jsme zavítali na základnu Dálava u Benešova nad Černou, kde jsme studenty kurzu Terénní praxe II seznámili se základními limnologickými a ichtyologickými technikami. V říčce Černé jsme lovili ryby elektrickým agregátem a v rybníce U Kovárny do zátahové sítě. Dále jsme měřili základní parametry vody sondami, odebrali bentické bezobratlé metodou kick sampling a vyzkoušeli si lov vrhací sítí. Nechyběla ani demonstrace pitvy ryby, kde se studenti seznámili s anatomií a morfologií kapra obecného a sumečka afrického. Následně si studenti pitvu sami vyzkoušeli.

V Černé jsme zjistili druhy typické pro čisté vody pstruhového pásma jako jsou mihule potoční, pstruh obecný, střevle potoční a vranka obecná i druhy, které sem splaveny během výlovů výše položených rybníků, konkrétně plotice obecné a invazní střevličky východní. Kromě ryb, jsme objevovali bezobratlé vodní organismy charakteristické pro tekoucí vody. V rybníce jsme chytli vysazené kapry obecné, u dna žijící hrouzky obecné a velmi potešivé bylo ulovení kriticky ohrožené slunky obecné.

Studenti byli seznámeni se základními charakteristikami obou lokalit. Získaná diverzita ryb, mihule a vodních bezobratlých umožnila názornou ukázku determinačních znaků a objasnit vliv prostředí na strukturu společenstva.

 

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1

0