PhD theses defences 22/02/2023

 

RNDr. Martina Hejníčková
W chromosomes in Lepidoptera: evolution, diversity and molecular features

22nd of February 2023 from 10am at the conference room of Institure of Entomology, AS CR

mentor:  RNDr. Magda Zrzavá, Ph.D. 
reviewers:  RNDr. Roman Hobza, Ph.D., Dr. Michail Rovatsos, Ph.D.

 

  

 

Mgr. Irena Provazníková
Drivers of karyotype evolution in Lepidoptera

22nd of February 2023 from 1pm at the conference room of Institure of Entomology, AS CR

mentor: RNDr. Petr Nguyen, Ph.D.
reviewers: Dr. Diogo C. Cabral de Mello, Dr. Kay Lucek, Ph.D.

 

 

 

doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.
předseda OR DSP Molekulární a buněčné biologie
Do disertačních prací je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

1

0