• Home
  • About Faculty
  • News
  • Hydrobiologická exkurze na severní Moravu a do Slezska

Hydrobiologická exkurze na severní Moravu a do Slezska

V týdnu 13.-16. června se uskutečnil další ročník kurzu Hydrobiologická exkurze.
Letošním cílem byla severovýchodní část republiky se základnou v oblasti CHKO Poodří.

Navštívili jsme různé vodní ekosystémy – po otravě zotavující se část řeky Bečvy, kanalizovaný tok řeky Odry, přirozený tok říčky Morávky v CHKO Beskydy, mokřady u Choryně, rybniční soustavy v CHKO Poodří, sádky pod přehradou Morávka, umělé vodní plochy vzniklé v souvislosti s důlní těžbou v oblasti Havířova a Karviné a v neposlední řadě Hranickou propast - nejhlubší zatopenou sladkovodní jeskyni na světě.

Na většině míst jsme měřili základní fyzikálně-chemické proměnné sondami, odebírali fyto a zooplankton, který jsme po večerech určovali pomocí mikroskopu, lovili bezobratlé a ryby. V průběhu exkurze jsme viděli mnoho zajímavých živočichů, rostlin a planktonu: např. vranku pruhoploutvou, ouklejku pruhovanou, raka říčního a pošvatku Dinocras cephalotes – typické zástupce přírodně zachovalých řek, dále pak vážku plavou, vážku bělořitnou, či vodomila černého, vázané na oligotrofní stojaté vody.

Ze zajímavých řas největší dojem udělaly okem pozorovatelné kolonie Volvox aureus, deseticentimetrová vlákna ruduchy Lemanea fluviatilis nebo celorepublikově vzácné krásivky Desmidium apotogonum a Gonatozygon aculeatum.

Za jednotlivé lokality vypracovávali studenti terénní protokoly, z nichž na konci kurzu vytvořili souhrnné prezentace.
Syntéza zjištěných údajů nám umožnila porovnání různých lokalit a praktický vhled do tajů hydrobiologie.

Děkujeme studentům za jejich nadšení pro vodní prostředí a mnoha organizacím za umožnění vstupu a demonstračních odlovů.

Těšíme se na pokračování v červnu 2023!

Výběr komentované fotodokumentace je uložen zde: Fotogalerie

Twitter Vojtěcha Koláře

 

Petr Blabolil, Martin Bláha, Lenka Kajgrová, Jan Kaštovský, Vojtěch Kolář a Jaroslav Vrba

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1

0