• Home
  • About Faculty
  • News
  • Obhajoby disertačních prací

Obhajoby disertačních prací

Oborová rada doktorského studijního programu Fyziologie a vývojová biologie oznamuje konání obhajoby disertační práce Nermeen Ashraf

"Beneficial and toxic effect of REE in algae and plants"

 

Obhajoba se bude konat dne 5. srpna 2022 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Přírodovědecké fakulty JU, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice. Pokud bude obhajoba částečně online, bude toto upřesněno na stránkách katedry biologie rostlin https://www.prf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-experimentalni-biologie-rostlin nebo informaci podá předseda OR Fyziologie a vývojové biologie prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 školitel doktorandky: prof. Hendrik Küpper, Ph.D.        

oponenti disertační práce: prof. Nathalie Verbruggen

                                         Ing. Irena Brányiková, Ph.D.

 

 Prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc.

předseda OR DSP Fyziologie a vývojové biologie

  

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.                                                                             


Oborová rada doktorského studijního programu Zoologie oznamuje konání obhajoby disertační práce Mgr. Anny Mrázové

,,lnteractions between plants, herbivorous insect and predators: mechanisms and ecological importance." 

Obhajoba se bude konat dne 16. srpna 2022 od 13.00 hodin v posluchárně C1 Přírodovědecké fakulty, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice.

školitel doktorandky: Mgr. Kateřin a Sam, Ph.O.
oponenti disertační práce: prof. Pavel Drozd, Ph.O., Dr. Marco Ferrante 

prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.O. předseda OR DSP Zoologie 

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1

0