Vítejte na stránkách Katedry Experimentální Biologie Rostlin

Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

Katedra experimentální biologie rostlin garantuje magisterský studijní obor Experimentální biologie, specializace Fyziologie rostlin a v rámci doktorského programu Fyziologie a imunologie garantuje obor Fyziologie a vývojová biologie, specializace Fyziologie rostlin.

Koordinuje bakalářské studijní programy a diplomové práce studentů zaměřené na fyziologii a anatomii rostlin, ekofyziologii, biochemii a biofyziku fotosyntézy a na procesy na biomembránách.

Kromě studia na všech úrovních kvalifikace (Bc., Mgr., RNDr., Ph.D.) je na Katedře experimentální biologie rostlin akreditováno ihabilitační řízení (doc.) a řízení ke jmenování profesorem (prof.) v oboru Fyziologie rostlin.

Past events

 • First past envent

  First past envent

  Vítr skoro nefouká a tak by se na první pohled mohlo zdát, že se balónky snad vůbec nepohybují. Jenom tak klidně levitují ve vzduchu.

  Další příspěvky

  Vedoucí Katedry:

  RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D.
  Branišovská 31, PřF JU (Blažkův pavilon - budova B), 2. patro, č. dv. 349, tel. 387 772 342

  Zástupce Vedoucího:

  prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc.
  Branišovská 31, PřF JU (Blažkův pavilon - budova B), 2. patro, č. dv. 353, tel. 387 772 353

  Tajemnice:

  Ing. Petra Fialová
  Branišovská 31, PřF JU (Blažkův pavilon - budova B), 2. patro, č. dv. 351, tel. 387 772 351