Contact

Vedoucí katedry: RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D. 
Tel.: +420 387 776 278
E-mail: chmelar@prf.jcu.cz

Zástupce vedoucího katedry: Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. 
Tel.: +420 387 776 274
E-mail: jkopec@prf.jcu.cz

Sekretářka katedry: Ing. Lenka Štifterová
Tel.: +420 387 776 271
E-mail: stiftl00@prf.jcu.cz, stif@paru.cas.cz