Schedule of the SeminarsAll Seminars of the Department start at 13:00, and WILL BE HELD ONLINE via the MS TEAMS.
Students and members of our Department are added and can connect automatically.
We ask all others (hosts) who want to attend the seminars to send a notice to janaq@centrum.cz. We have to add them manually via their email address.

.

Program for 2021 (summer semester):

Date

Speaker

Title

25.2.

Kristýna BrožováAnežka Santolíková

Introduction of qPCR diagnostics of opportunistic protozoan Giardia intestinalis in epidemiological studies in the Czech Republic. [in Czech, slides in English]

Parasitic cnidarians: comparative genomics and host-parasite interaction of unexplored lineages. [in English]

11.3.

Monika Bürgerová


Kateřina Bouberlová

Myxozoa parazitující na rybách v přehradních nádržích v deltě Rýna: Morfologická a molekulární charakterizace. [in Czech]

Diverzita a evoluce myxozoí v ancestrálních hostitelích: retrospektivní pohled do evoluce žahavců. [in Czech]

25.3.

Jana Říhová

Masoud Nazarizadeh

Symbionts and microbiome diversity in blood-sucking insects. [in English]

Population genomics of parasite adaption: new insights into diversification and speciation of parasites. [in English]

8.4.

Anna Šejnohová

qPCR diagnostika Blastocystis sp. u primátů v zajetí. [in Czech]

22.4.

Nikol Bušková


David Novotný

Occurrence of extracellular vesicles during the life-cycle of tapeworm Schistocephalus solidus. [in Czech, slides in English]

Description of a life cycle of an arctic trematode Anomalotrema koiae Gibson & Bray, 1984 (Digenea, Opecoelidae) from Svalbard. [in Czech, slides in English]

6.5..

Jan Kamiš...

Hlodavci jako rezervoár hantavirů: hantaviry u hlodavců v urbánních oblastech a v oblastech výskytu nákaz člověka. [in Czech, slides in English]

...