Students

Sorry, the titles of the students´ theses are mostly available only in the Czech language.


Students of the Department of Parasitology and their theses (2020, summer semester since 02/17/2020):

(title of the thesis is not available if it is not provided in the STAG)

Surname Name Title of the Thesis Supervisor Type of Thesis
BOUBERLOVÁ Kateřina Diverzita a evoluce myxozoí v ancestrálních hostitelích: retrospektivní pohled do evoluce žahavců Sojková Pavla Bachelor
BRANIŠOVÁ Vendula Motolice čeledi Hemiuridae na Svalbardu Ditrich Oleg Bachelor
BRDÍČKOVÁ
(study interrupted)
Klára Sledování zánětem indukované migrace mikrosporidií do ložiska zánětu Sak Bohumil Ph.D.
ČENKOVÁ Miroslava
Kuchta Roman
DRÁBKOVÁ
(KRAUSOVÁ)
(study interrupted)
Marie Molekulární fylogeneze a evoluce skupiny Mesozoa Štefka Jan Ph.D.
FLEGROVÁ Tereza Analýza diverzity dicyemidů v rámci hostitele pomocí amplikonového sekvenování

Štefka Jan Master
CHARVÁTOVÁ Klára Populačně-genetická struktura kokcidií rodu Eimeria parazitujících u myšic a hrabošovitých hlodavců v oblasti "kontaktní zóny" v Krušných horách Kvičerová Jana Master
JUHAŇÁKOVÁ Eliška Evoluce symbiotických bakterií krevsajícího dvoukřídlého hmyzu Hypša Václav Master
KAMIŠ Jan Kvičerová Jana Master
KOLÁČNÁ Karolína Mikrosporidiální infekce akvarijních ryb se zaměřením na Pleistophora hyphessobryconis Fiala Ivan Bachelor
KORDÍKOVÁ Lucie Kokcidie ptáků Galapág: prevalence, morfologie a fylogenetické vztahy Kvičerová Jana Bachelor
KYSLÍK Jiří Bioinformatická a funkční charakterizace taxonomicky omezených genů Fiala Ivan Ph.D.
LIMPOUCHOVÁ Zlata Kryptosporidie a kryptosporidióza hospodářsky chovaných a volně žijících nutrií Ditrich Oleg Master
LISNEROVÁ (JEDLIČKOVÁ) Martina Biodiverzita myxozoí na základě rozsáhlého screeningu ryb a environmentálních vzorků Fiala Ivan Ph.D.
MÁCOVÁ
(study interrupted)
Anna Apodemus vs. Eimeria: Evoluční faktory speciace a diverzifikace v systému hostitel-parazit Kvičerová Jana Ph.D.
MARŠÍKOVÁ
(study interrupted)
Aneta Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců
Kvičerová Jana Ph.D.
MAZANEC Hynek Isolation and characterization of extracellular vesicles of Hymenolepis diminuta Kuchta Roman Ph.D.
MORÁVKOVÁ
(study interrupted)
Veronika Analýza genetickej diverzity Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi
v rozsahu strednej a východnej Európy s použitím multilokusovej sekvenčnej typizácie
Didyk Yuliya Master
MYŠKOVÁ
(study interrupted)
Eva Molekulární epidemiologie střevních parazitů lišky polární a medvěda ledního v Arktidě Ditrich Oleg Ph.D.
NAZARIZADEH Masoud Štefka Jan Ph.D.
NOVOTNÝ David Životní cykly motolic čeledi Opecoelidae na Svalbardu Ditrich Oleg Master
ŘÍHOVÁ Jana Evoluce genomu bakteriálních symbiontů krevsajícího hmyzu Hypša Václav Ph.D.
SANTOLÍKOVÁ Anežka Holzer Astrid Ph.D.
TOMANCOVÁ Veronika Úloha Toll dráhy v regulaci imunitní odpovědi klíštěte Ondřej Hajdušek Master
TYKALOVÁ
(study interrupted)
Hana Imunologické aspekty infekce neutrálních buněk virem klíšťové encefalitidy Grubhoffer Libor Ph.D.
ŽÁNOVÁ Veronika Střevní paraziti ptáků na Svalbardu Ditrich Oleg BachelorStudents belonging to other departments or other faculties, supervised by our employees
(2020, summer semester since 02/17/2020):

Surname Name Title of the Thesis Supervisor Type of work Department
FILCOVÁ Kristýna Původci svrabu u domácích zvířat (psi, kočky, drobní savci) Kvičerová Jana Bachelor KBD FZE
KOGLER Alexandra Characterization and localization of Bartonella species infecting North American Triatominae
(kissing bugs)
Nováková Eva Bachelor Biological Chemistry
KŘEPELKOVÁ Simona Vliv ekologických a environmentálních faktorů
na mikrobiomy vybraných členovců
Nováková Eva Master KME
MAROUSKOVÁ Pavlína Aujeszkyho choroba na území České republiky Kvičerová Jana Bachelor KME
SCHÜRZ Robin Comparison of metabolic pathways in insect symbiotic bacteria Hypša Václav Bachelor Biological Chemistry
TESAŘOVÁ Šárka   Kvičerová Jana
Bachelor
FPE
ŽIŽKOVÁ Kateřina Vliv potravní preference všenek (Phthiraptera: Ischocera, Amblycera)
na formování jejich mikrobiomů
Nováková Eva Master KME