Students

Sorry, the titles of the students´ theses are mostly available only in the Czech language.


Students of the Department of Parasitology and their theses (2021, winter semester since 09/29/2021):

(title of the thesis is not available if it is not provided in the STAG)

Surname Name Title of the Thesis Supervisor Type of Thesis
BORSODI Šárka Vývoj fluorescenční reportérové linie Babesia divergens Jalovecká
Marie
Bachelor
BRANIŠOVÁ Vendula Charakterizace mitochondriálního genomu vybraných myxosporeí: genomický a ultrastrukturální přístup Fiala
Ivan
Master
BRDÍČKOVÁ
(study interrupted)
Klára Sledování zánětem indukované migrace mikrosporidií do ložiska zánětu Sak Bohumil Ph.D.
BÜRGEROVÁ Monika   Master
BUŠKOVÁ Nikol Biologie extracelulárních vesikul tasemnice Schistocephalus solidus Mazanec Hynek Bachelor
DEDECIUS Damián Struktura mikrobiomů odlišných genetických linií vší Polyplax serrata Hypša Václav Bachelor
DRÁBKOVÁ
(KRAUSOVÁ)
(study interrupted)
Marie Molekulární fylogeneze a evoluce skupiny Mesozoa Štefka Jan Ph.D.
DVORZHAK Veronika .
Kvičerová Jana Bachelor
FURIKOVÁ Natálie Porovnání genomických evolučních změn a metabolické kapacity symbiotických bakterií rodu Legionella u vší Hypša Václav Bachelor
KAMIŠ Jan Hlodavci jako rezervoár hantavirů: hantaviry u hlodavců v urbánních oblastech a v oblastech výskytu nákaz člověka, tkáňový tropismus hantavirů v hlodavcích Kvičerová Jana Master
KOLÁČNÁ Karolína   Fiala Ivan Master
KORDÍKOVÁ Lucie Kokcidie ptáků Galapág: prevalence, morfologie a fylogenetické vztahy Kvičerová Jana Bachelor
KYSLÍK Jiří Bioinformatická a funkční charakterizace taxonomicky omezených genů Fiala Ivan Ph.D.
LISNEROVÁ (JEDLIČKOVÁ) Martina Biodiverzita myxozoí na základě rozsáhlého screeningu ryb a environmentálních vzorků Fiala Ivan Ph.D.
MARŠÍKOVÁ
(study interrupted)
Aneta Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců
Kvičerová Jana Ph.D.
MAZANEC Hynek Isolation and characterization of extracellular vesicles of Hymenolepis diminuta Kuchta Roman Ph.D.
MORÁVKOVÁ
(study interrupted)
Veronika Analýza genetickej diverzity Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi
v rozsahu strednej a východnej Európy s použitím multilokusovej sekvenčnej typizácie
Didyk Yuliya Master
MYŠKOVÁ Eva Molekulární epidemiologie střevních parazitů lišky polární a medvěda ledního v Arktidě Ditrich Oleg Ph.D.
NAZARIZADEH Masoud Population genomics of parasite adaption: new insights into diversification and speciation of parasites Štefka Jan Ph.D.
NOVOTNÝ David Životní cykly motolic čeledi Opecoelidae na Svalbardu Ditrich Oleg Master
ŘÍHOVÁ Jana Evoluce genomu bakteriálních symbiontů krevsajícího hmyzu Hypša Václav Ph.D.
SANTOLÍKOVÁ Anežka Parasitic cnidarians: comparative genomics and host-parasite interaction of unexplored lineages Holzer Astrid Ph.D.
TOMANCOVÁ Veronika Úloha Toll dráhy v regulaci imunitní odpovědi klíštěte Hajdušek Ondřej Master
TYKALOVÁ
(study interrupted)
Hana Imunologické aspekty infekce neutrálních buněk virem klíšťové encefalitidy Grubhoffer Libor Ph.D.
ŽÁNOVÁ Veronika Sledování proměnlivosti diverzity myxozoí na toku řeky Malše analýzou environmentální DNA Fiala Ivan MasterStudents belonging to other departments or other faculties, supervised by our employees
(2021, winter semester since 09/29/2021):

Surname Name Title of the Thesis Supervisor Type of work Department
FILCOVÁ Kristýna Kvičerová Jana Master KBD FZE
KOGLER Alexandra Characterization and localization of Bartonella species infecting North American Triatominae
(kissing bugs)
Nováková Eva Bachelor Biological Chemistry
SCHÜRZ Robin Comparison of metabolic pathways in insect symbiotic bacteria Hypša Václav Bachelor Biological Chemistry
TESAŘOVÁ Šárka   Kvičerová Jana
Master
FSci-Teaching
ZADINOVÁ Zuzana   Hypša Václav
Master
FSci-Teaching