Defended theses supervised by J.K.

List of defended theses and graduated students supervised by Jana Kvičerová:


Bachelor Theses:

Kamiš Jan (2019): Fylogenetické vztahy kokcidií parazitujících u myšice temnopásé (Apodemus agrarius) na základě sekvencí COX 3 genu. [Phylogenetic relationships of coccidia parasitizing striped field mice (Apodemus agrarius) based on sequences of the COX 3 gene]. In Czech.
Mark: Excellent.

Hoblíková Aneta (2015): Fylogenetické vztahy kokcidií rodu Eimeria a Isospora u hlodavců  z podčeledi Arvicolinae. [Phylogenetic relationships of Eimeria and Isospora parasitizing rodents of subfamily Arvicolinae]. In Czech.
Mark: Excellent.

Maršíková Aneta (2014): Fylogeneze a populační struktura krevních parazitů suchozemských želv rodu Testudo. [Phylogeny and population structure of blood parasites of Testudo tortoises]. In Czech.
Mark: Excellent.

Mácová Anna (2010): Kokcidie u myšovitých hlodavců rodu Apodemus. [Coccidia in rodents of the genus Apodemus.] In Czech.
Mark: Excellent.

Master Theses:

Trefancová (Hoblíková) Aneta (2019): Morfologické znaky a populačně-genetická struktura kokcidií parazitujících u hrabošovitých hlodavců; objasnění původu isosporových infekcí u hrabošovitých hlodavců. [Morphological traits and population-genetic structure of coccidia parasitizing arvicoline rodents; clarification of origin of infection with Isospora spp. in voles]. In Czech.
Mark: Excellent.
The thesis was awarded by the prize of the dean.

Maršíková Aneta (2016): Haemogregariny parazitující u želv rodu Pelusios: fylogenetické vztahy, morfologie a hostitelská specifita. [Haemogregarines in Pelusios turtles: phylogenetic relationships, morphology, and host specificity]. In Czech.
Mark: Excellent.

Mácová Anna (2013): Phylogenetic relationships and population structure of coccidia in rodent families Muridae and Arvicolidae. In English.
Mark: Excellent.

RNDr. Theses:

Trefancová (Hoblíková) Aneta (2019): Isosporan oocysts in the faeces of bank voles (Myodes glareolus; Arvicolinae, Rodentia): real parasites, or pseudoparasites?

Maršíková Aneta (2016): Phylogeny, diversity, distribution, and host specificity of Haemoproteus spp. (Apicomplexa: Haemosporida: Haemoproteidae) of Palaearctic tortoises.

Co-supervision of theses:

Charvátová Klára (2018) Variabilita TLR2 receptoru u hrabošovitých hlodavců (Arvicolidae) napříč Evropou, v závislosti na parazitovanosti hostitele. [Variability of receptor TLR2 in vole rodents (Arvicolidae) across Europe, depending on host amount of parasites.] Bc. Thesis. In Czech.
Mark: Very good.

Morávková Veronika (2016) Diversity and geographical distribution of tapeworms of the order Diphyllobothriidea in Pinnipedia. Bc. Thesis. In English.
Mark: Very good.

Myšková Eva (2014) Střevní paraziti obratlovců na Svalbardu. [Intestinal parasites of vertebrates in Svalbard]. Mgr. Thesis. In Czech.
Mark: Very good.

High school scientific work:

Kordíková Lucie (2015): Kokcidie hlodavců Jihočeského kraje a jejich fylogenetické vztahy. In Czech.