Theses in preparation


Bachelor theses in prep.:

Biologie extracelulárních vesikul tasemnice Schistocephalus solidus.
Bušková Nikol, supervisor Mgr. Hynek Mazanec

Characterization and localization of Bartonella species infecting North American Triatominae (kissing bugs).
Alexandra Kogler (Biological Chemistry), supervisor doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Comparison of metabolic pathways in insect symbiotic bacteria.
Robin Schurz, supervisor Prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Kokcidie ptáků Galapág: prevalence, morfologie a fylogenetické vztahy.
Lucie Kordíková, supervisor MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Porovnání genomických evolučních změn a metabolické kapacity symbiotických bakterií rodu Legionella u vší.
Natálie Furiková, supervisor Prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Struktura mikrobiomů odlišných genetických linií vší Polyplax serrata.
Damián Dedecius, supervisor Prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Vývoj fluorescenční reportérové linie Babesia divergens.
Šárka Borsodi, supervisor RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
.

Master theses in prep.:

Analýza genetickej diverzity Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi v rozsahu strednej a východnej Európy s použitím multilokusovej sekvenčnej typizácie.
Bc. Veronika Morávková, supervisor Didyk Yuliya

Hlodavci jako rezervoár hantavirů: hantaviry u hlodavců v urbánních oblastech a v oblastech výskytu nákaz člověka, tkáňový tropismus hantavirů v hlodavcích.
Bc. Jan Kamiš, supervisor MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Charakterizace mitochondriálního genomu vybraných myxosporeí: genomický a ultrastrukturální přístup.
Bc. Vendula Branišová, supervisor RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Sledování proměnlivosti diverzity myxozoí na toku řeky Malše analýzou environmentální DNA.
Bc. Veronika Žánová, supervisor RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Úloha Toll dráhy v regulaci imunitní odpovědi klíštěte.
Bc. Veronika Tomancová, supervisor RNDr. Ondřej Hajdušek, Ph.D.

Životní cykly motolic čeledi Opecoelidae na Svalbardu.
Bc. David Novotný, supervisor doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

.

Ph.D. theses in prep.:

Biodiverzita myxozoí na základě rozsáhlého screeningu ryb a environmentálních vzorků.
Mgr. Martina Lisnerová, supervisor RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Bioinformatická a funkční charakterizace taxonomicky omezených genů.
Mgr. Jiří Kyslík, supervisor RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců.
RNDr. Aneta Maršíková, supervisor MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Evoluce genomu bakteriálních symbiontů krevsajícího hmyzu.
RNDr. Jana Říhová, supervisor Prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Imunologické aspekty infekce neutrálních buněk virem klíšťové encefalitidy.
Mgr. Hana Tykalová, supervisor Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Isolation and characterization of extracellular vesicles of Hymenolepis diminuta.
Mgr. Hynek Mazanec, supervisor doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

Molekulární epidemiologie střevních parazitů lišky polární a medvěda ledního v Arktidě.
RNDr. Eva Myšková, supervisor doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Parasitic cnidarians: comparative genomics and host-parasite interaction of unexplored lineages.
Mgr. Anežka Santolíková, supervisor Astrid Holzer, MSc., Ph.D.

Molekulární fylogeneze a evoluce skupiny Mesozoa.
Mgr. Marie Krausová, supervisor doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

Sledování zánětem indukované migrace mikrosporidií do ložiska zánětu.
RNDr. Klára Brdíčková, supervisor RNDr. Bohumil Sak, Ph.D.