Theses in preparation


Bachelor theses in prep.:

Characterization and localization of Bartonella species infecting North American Triatominae (kissing bugs).
Alexandra Kogler (Biological Chemistry), supervisor doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Comparison of metabolic pathways in insect symbiotic bacteria.
Robin Schurz, supervisor prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Diverzita a evoluce myxozoí v ancestrálních hostitelích: retrospektivní pohled do evoluce žahavců.
Kateřina Bouberlová, supervisor RNDr. Pavla Sojková, Ph.D.

Kokcidie ptáků Galapág: prevalence, morfologie a fylogenetické vztahy.
Lucie Kordíková, supervisor MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Kokcidie u myší domácích (Mus musculus): detekce, diverzita, distribuce, prevalence a fylogenetické vztahy.
Šárka Tesařová (FPE), školitel MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Myxozoa parazitující na rybách v přehradních nádržích v deltě Rýna: Morfologická a molekulární charakterizace.
Monika Bürgerová, supervisor Mgr. Martina Lisnerová

Původci svrabu u domácích zvířat (psi, kočky, drobní savci).
Kristýna Filcová, (KBD FZE), supervisor MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
.

Master theses in prep.:

Analýza genetickej diverzity Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi v rozsahu strednej a východnej Európy s použitím multilokusovej sekvenčnej typizácie.
Bc. Veronika Morávková, supervisor Didyk Yuliya

Hlodavci jako rezervoár hantavirů: hantaviry u hlodavců v urbánních oblastech a v oblastech výskytu nákaz člověka, tkáňový tropismus hantavirů v hlodavcích.
Bc. Jan Kamiš, supervisor MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Kryptosporidie a kryptosporidióza hospodářsky chovaných a volně žijících nutrií.
Bc. Zlata Limpouchová, supervisor doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Úloha Toll dráhy v regulaci imunitní odpovědi klíštěte.
Bc. Veronika Tomancová, supervisor RNDr. Ondřej Hajdušek, Ph.D.

Vliv ekologických a environmentálních faktorů na mikrobiomy vybraných členovců.
Bc. Simona Křepelková (KME), supervisor doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Vliv potravní preference všenek (Phthiraptera: Ischocera, Amblycera) na formování jejich mikrobiomů.
Bc. Kateřina Žižková (KME), supervisor doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Životní cykly motolic čeledi Opecoelidae na Svalbardu.
Bc. David Novotný, supervisor doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

.

Ph.D. theses in prep.:

Apodemus vs. Eimeria: Evoluční faktory speciace a diverzifikace v systému hostitel-parazit.
Mgr. Anna Mácová, supervisor MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Biodiverzita myxozoí na základě rozsáhlého screeningu ryb a environmentálních vzorků.
Mgr. Martina Lisnerová, supervisor RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Bioinformatická a funkční charakterizace taxonomicky omezených genů.
Mgr. Jiří Kyslík, supervisor RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců.
RNDr. Aneta Maršíková, supervisor MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Evoluce genomu bakteriálních symbiontů krevsajícího hmyzu.
RNDr. Jana Říhová, supervisor prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Imunologické aspekty infekce neutrálních buněk virem klíšťové encefalitidy.
Mgr. Hana Tykalová, supervisor prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Isolation and characterization of extracellular vesicles of Hymenolepis diminuta.
Mgr. Hynek Mazanec, supervisor doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

Molekulární epidemiologie střevních parazitů lišky polární a medvěda ledního v Arktidě.
RNDr. Eva Myšková, supervisor doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Parasitic cnidarians: comparative genomics and host-parasite interaction of unexplored lineages.
Mgr. Anežka Santolíková, supervisor Astrid Holzer, MSc., Ph.D.

Molekulární fylogeneze a evoluce skupiny Mesozoa.
Mgr. Marie Krausová, supervisor doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

Sledování zánětem indukované migrace mikrosporidií do ložiska zánětu.
RNDr. Klára Brdíčková, supervisor RNDr. Bohumil Sak, Ph.D.