Chytré sítě ve venkovských oblastech a MSP


Logo PřF
Logo PřF
Degendsdorf

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Technische Hochschule Deggendorf

realizují projekt s názvem

Chytré sítě ve venkovských oblastech a MSP, č. 144

v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020

Hlavní cíl projektu:  zpřístupnění současné i budoucí technologie chytré sítě malým a středním podnikům (MSP) a zapojení MSP do procesu plánování spotřeby elektřiny. Mezi tyto technologie patří především chytrá měřidla, která umožní měřit spotřebu na různých úrovních (podnik, budova, místnost, spotřebič), automatizace řízení budov (home automation) a automatizace výrobního procesu (Internet of Things, Industry 4.0). To umožní MSP využít tyto technologie k snížení spotřeby energií a snížení nákladů.

Harmonogram realizace projektu: 1. 5. 2017 – 31. 3. 2020


Logo EU
Logo Bavorsko Česko