Teaching


Winter semester:

UFY/PP Paralelní programování STAG, moodle

UFY/PPI Parallel Programming STAG, moodle

UFY/SIM1 Computer simulations in many body physics (Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic) STAG, moodle

Summer semester:

UFY/TER Thermomechanics (Termomechanika) STAG, moodle

UFY/TSF Thermodynamics and statistical physics (Termodynamika a statistická fyzika) STAG, moodle

UFY/TFY Theoretical physics (Teoretická fyzika) STAG, moodle

UFY/SIM2 Advanced simulations in many body physics (Pokročilé simulace ve fyzice mnoha částic) STAG, moodle

UFY/PFM Computer physics - computer modelling (Počítačová fyzika - počítačové modelování) STAG, moodle

UFY/PFMK Computer physics - computer modelling for combined studies (Počítačová fyzika - počítačové modelování pro kombinované studium) STAG, moodle