Main menu Search Main content

Doctoral studies

Doctoral program Applied Physics

doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D., Katedra fyziky, PřF JU, www.prf.jcu.cz/ufy, Tel: +420 387 776 269, e-mail: stranak@prf.jcu.cz, stranv00@centrum.cz

Doctoral program Biophysics

Responsible person: prof. RNDr. Tomáš Polívka, PhD.; contact: phone 387 776 259; e-mail: tpolivka@jcu.cz