Granty


C4SYS (Centre for Systems Biology) 2016-2022

PI: Prof. Rudiger Ettrich

C4SYS is a priority infrastructure project on the national roadmap, and currently builds on close collaboration between the Academy of Sciences (Institute of Nanobiology and Structural Biology, Nove Hrady, Institute of Microbiology, Prague, Global Change Research Center, Brno), the University of South Bohemia and Masaryk University, Brno. https://c4sys.cz/

Nové funkce virových a buněčných proteinů při infekci virem klíšťové encefalitidy, GA ČR, 2015-17

PI: Prof. Libor Grubhoffer

Projekt se zaměřuje na bližší charakterizaci replikace viru klíšťové encefalitidy, jednoho z epidemiologicky nejvýznamnějších klíšťaty přenášených patogenů v Evropě a ČR. Studovány budou tři dosud málo známé procesy – interakce virového obalového proteinu E s glykosylovanými molekulami na povrchu hostitelské buňky (potenciálními receptorovými molekulami); význam minoritního peptidu kódovaného krátkým otevřeným čtecím rámcem předcházejícím hlavní čtecí rámec ve virové RNA (TuORF) pro replikaci viru; a regulace replikace viru proteiny s protivirovými účinky hostitele na buněčné úrovni, především mechanizmus regulace u proteinů viperin a OASL.

ANTIGONE, ANTIcipating the Global Onset of Novel Epidemics, FP 7, 2011-2016

PI: Prof. Libor Grubhoffer

ANTIGONE, ANTIcipating the Global Onset of Novel Epidemics, is a European research network of fourteen academic partners from seven European Member states. ANTIGONE aims to identify the key factors that render zoonotic pathogens prone to cross the species barrier and gain efficient transmissibility among humans. It brings together a team of top researchers working on a broad range of important zoonotic viral and bacterial pathogens, with multi-disciplinary backgrounds from the human and veterinary medical field, as well as other relevant disciplines. ANTIGONE is funded by the European Commission (FP7 Cooperation, project number 278976) and runs from 1 November 2011 to 31 October 2016.

Ukončené projekty:

POSTICK, FP7 Marie Curie project, 2010-2013

PI: Prof. Libor Grubhoffer

POSTICK byl mezinárodní projekt na vybudování sítě doktorských a magisterských studentů v oblasti klíšťaty přenášených nákaz. Do projektu bylo zapojeno celkem 7 evropských vědeckých pracovišť  (5 univerzitních, 1 výzkumný ústav a 1 průmyslový podnik). V naší laboratoři byly v rámci tohoto projektu 2 doktorskými studentkami a jedním magsterským studentem řešena tři témata: Funkční analýza komplexu peptidů zapojených do umunitní reakce klíštěte Ixodes ricinus (Miray Tonk), Analýza glykoproteinů slin klíštěte Ixodes ricinus (Annika Brinkmann), Buněčná a molekulární chrakteristika Ehrlichia spp. v klíštěcích buněčných liniích (Alejandro Cabezas-Cruz) (ve spolupráci s  University of Edinburgh, Velká Británie). V rámci workshopů a konferencí projektu byla v roce 2011 v Českých Budějovicích naší laboratoří organizována POSTICK - Jarní škola biologie a ekologie klíšťat.

Interakce viru klíšt'ové encefalitidy s hostitelem, GA ČR, 2012-14

PI: Prof. Libor Grubhoffer

Virus klíšt'ové encefalitidy je významným lidským patogenem způsobujícím závažné onemocnění centrální nervové soustavy. I přes dosavadní intenzivní výzkum mechanizmů patogeneze tohoto onemocnění zůstává mnoho otázek nezodpovězených. Náš projekt je zaměřen na výzkum vybraných aspektů ovlivňujících životní cyklus viru a jeho interakci s hostitelem na molekularní, buněčné a organismální úrovni.

Antimikrobiální peptidy v imunitním systému vektorů Borrelia burgdorferi, GA ČR, 2011-2013

PI: Prof. Libor Grubhoffer, Co-PI: RNDr. Václav Čeřovský, CSc. (ÚOCHB AVČR, v.v.i.)

Cíle projektu: Získání a studium nových antimikrobiálních proteinů/peptidů zapojených do imunitních reakcí klíšťat v odpovědi na infekci spirochétami Lymeské boreliózy.

Klíšťata a jimi přenášené infekčn onemocnění v podmínkách Jihočeského kraje a Bavorska, Cíl 3 - Česká republika - svobodná stát Bavorsko, 2009-2011

PI: Prof. Libor Grubhoffer

Interakce spirochét Lymské boreliózy a slinných žláz klíštěte Ixodes ricinus: úloha proteinu OspC borelií, GA ČR, 2009-2011

PI: Prof. Libor Grubhoffer

Analýza glykoproteinů ze slinných žláz klíštěte Ixodes ricinus, GA AV ČR, 2009-2011

PI: RNDr. Marie Vancová, Ph.D. (BC AVČR, v.v.i.), Co-PI: RNDr. Ján Štěrba, Ph.D. (PřF JU)

Molekulární patogeneze klíšťové encefalitidy, GA ČR, 2008-2010

PI: Prof. Libor Grubhoffer

Centrum molekulární ekologie vektorů a patogenů, MŠMT, 2006-2010

PI: Prof. Libor Grubhoffer