O cenu MERCK 2010

O cenu MERCK 2010 8. - 15.6.2008


  Na Přírodovědecké fakultě JU se dne 2. února uskutečnila studentská konference v oboru analytické chemie o Cenu MERCK. Šlo již o 13. pokračování prestižní soutěže bakalářských a magisterských studentů s chemickým zaměřením studia, která dokumentuje bohatou tradici analytické chemie v našich zemích. Moderní metody analytické chemie, vycházející z minulých úspěchů československé elektrochemie (prof. Jaroslav Heyrovský získal Nobelovu cenu v roce 1959 za objev polarografie), chromatografie a spektroskopie byly v badatelských prvotinách soutěžících studentů dovedeny do aplikací s obdivuhodnou a přesvědčivou profesionalitou.   

 

Firma MERCK, hlavní sponzor soutěžní konference, připravila pro první tři místa na stupních vítězů finanční odměnu. S prázdnou ale neodjel nikdo, všichni účastníci obdrželi dárkové předměty a získali cenné zkušenosti z prezentace a obhajoby svých výsledků před autoritami oboru a navázali přátelské kontakty se svými vrstevníky. Jednou navázané kontakty pokračují často po celý další profesní život. Patronem soutěžní konference studentů byla i letos Česká chemická společnost. Společenský význam studentské soutěžní konference o Cenu MERCK 2010 byl zvýrazněn na samý závěr konference přijetím účastníků a odborné poroty na českobudějovické radnici čelními představiteli města, slavnostním vyhlášením výsledků soutěže a předáním cen vítězům v historických prostorách radnice. Konferenci uzavřelo neformální setkání v restauraci Masné krámy. 

 

Přehled oceněných studentů z konference analytické chemie o Cenu MERCK:

•1. místo získal Štěpán Eichler z Ústavu analytické chemie VŠCHT Praha za práci Speciační analýza selenu v moči spojením HPLC A ICP/MS

 •2. místo získala Oksana Yosypchuk z Katedry analytické chemie PřF UK v Praze za práci Elektrochemická detekce karcinogenních derivátů pyrenu a jejich metabolitů

 •3. místo získal Martin Švidrnoch z Katedry analytické chemie PřF UP v Olomouci za práci Identifikace biologicky aktivních látek v krevní stopě na pevném povrchu hmotnostní spektrometrií.

 

Vzhledem k mimořádné kvalitě všech soutěžních prací se porota navíc rozhodla udělit 3 mimořádné ceny poroty, a to Kateřině Diákové z Katedry biologie ekosystémů PřF JU v Českých Budějovicích za práci Analytická chemie v hodnocení alternativních systémů pro čištění odpadních vod, Janu Přechovi z Ústavu organické technologie VŠCHT v Praze za práci In-situ NMR studie mechanismu asymetrické hydrogenace substituovaných dihydroisochinolinů na Ru-katalyzátorech Noyoriho typu a Kateřině Ježkové z katedry analytické chemie FCHT Univerzity Pardubice za práci Analýza kyseliny l-askorbové v nápojích s využitím techniky MEPS. 

 

Přehled příspěvků (Chemické listy, speciální číslo)