Summer School on Molecular Vector Biology 2005

V týdnu od 20. do 24. června 2005 se uskutečnil na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích první ročník Letní školy molekulární vektorové biologie (Summer School on Molecular Vector Biology). Jednalo se o mezinárodní kurz pro vybrané studenty a mladé badatele z bývalého Československa, Rakouska a Anglie v celkovém počtu 40 účastníků.


   V týdnu od 20. do 24. června 2005 se uskutečnil na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích první ročník Letní školy molekulární vektorové biologie (Summer School on Molecular Vector Biology).

K přednášení a vedení praktických cvičení přijali pozvání  renomovaní odborníci z USA, M. Edwards, B. Luft, F. Noriega, J. Velenzuela, a dále I. Livey z Rakouska, M. Derdáková z Košic/Bratislavy, M. Bilej a P. Volf z Prahy, jakož i pracovníci z pořadatelské Biologické fakulty a Parazitologického ústavu AV ČR v Českých Budějovicích (V. Hypša, P. Kopáček, J. Kopecký, N. Rudenko, L. Grubhoffer).

Pořadatelé ´Letní školy molekulární vektorové biologie´ využili jedinečné příležitosti, že ve stejném termínu se konal v areálu biologických ústavů a univerzity v Českých Budějovicích v pořadí druhý mezinárodního kurz elektronové mikroskopie EMBO, a zařadili do programu tři přednášky předních světových odborníků z oblasti využití elektronové mikroskopie při studiu biologického materiálu (G. Grifith, H. Schwarz, P. Webster).   

 

Vektorová biologie je součástí moderního odvětví biologie infekčních nákaz přenášených krevsajícími členovci (klíšťata, komáři, mouchy tsetse, krevsající ploštice atd.), která prodělává velmi bouřlivý vývoj v souvislosti s rostoucím zdravotnickým významem tzv. ´emerging infectious diseases´ a jistě také s rozvojem moderních laboratorních technologií (´high throughtput´). 

 

 

První ročník Letní školy molekulární vektorové biologie se mohl uskutečnit jen díky finanční podpoře rozvojového projektu MŠMT (37-168) a materiálně technické pomoci Biologické fakulty JU a Parazitologického ústavu AV ČR v Českých Budějovicích.

Pevně doufáme, že jak účastníci letní školy tak i její vyučující prožili na jihu Čech příjemný a užitečný týden, v průběhu kterého získali spoustu nových poznatků, zkušeností a kontaktů. Další pokračování by se mělo uskutečnit v červnu 2008, snahou pořadatelů bude získat ve větším množství také účastníky ze zahraničí. To bude ovšem předpokládat napojení na zdroj financí ze zahraničí