Hana Šantrůčková se zúčastnila diskuze o dopadech klimatických změn v Čechách

24.09.2020

V pondělí 21. září proběhla na Ostravské univerzitě odborná diskuze s názvem „Klimatická změna: Co budeme dýchat, jíst a pít?“.


Této debaty se zúčastnili jí  Aleš Pečinka, rostlinný genetik z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky, Petr Marada, ekologický zemědělec a laureát Ceny Josefa Vavrouška, Anna Pasková, zástupkyně Ministerstva životního prostředí, Radim Tolasz z Českého hydrometeorologického ústavu a Tomáš Dvorský, vodohospodář z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a také Hana Šantrůčková, děkanka Přírodovědecké fakulty JU.

Všech pět zúčastněných odborníků předneslo své názory na vlivy klimatický změn z pohledu svých oborů. Diskutovala se témata jako příčiny sucha, hospodaření s půdou, třídění odpadu, ale i neefektivnost našeho byrokratického systému v otázkách ochrany přírody. 

Hana Šantrůčková, jakožto půdní bioložka, se v debatě zaměřovala především na správné hospodaření nejen se zemědělskou půdou. Podle ní je třeba se zasadit o navrácení života do půdy. Ať už pomocí zadržení vody v krajině (na správných místech), návratu remízků či zmenšení rozlohy lánů. Ráda by také změnila systém rozdělování zemědělských dotací. Podmínkou získání dotace by měla být zodpovědnost za udržení různorodosti krajiny. Zvýhodněni by tedy měli být především menší zemědělci.  

Podrobnou reportáž včetně záznamu diskuze naleznete ZDE