Hydrobiologická exkurze 2019 - jižní Morava

26.06.2019

Na letošní hydrobiologickou exkurzi se zapsalo na dvě desítky studentů nejen z Přírodovědecké fakulty, ale i Zemědělské a Fakulty rybářství a ochrany vod.


Naším cílem bylo seznámení se nejen s různými typy vodních těles a jejich charakteristickou faunou, ale i s praktickým provozem na jižní Moravě. Navštívili jsme nejhlubší přehradu ČR Dalešice, soustavu Novomlýnských nádrží, tůně a odstavená ramena Dyje, Moravy a Kyjovky, největší rybník na Moravě Nesyt, zatopený lom u Mikulova, štěrkovnu u Moravské Nové Vsi, pískovnu v lanžhotském polesí v blízkosti řeky Moravy a také nejjižnější místo Moravy soutok Moravy a Dyje. Z praktických provozů jsme se podívali do hráze Dalešické přehrady, jezu v Bulharech, pivovaru v Břeclavi a samozřejmě i vinného sklípku. V terénu jsme nachytali a určili různé druhy ryb, obojživelníků, bentických i planktonních bezobratlých, odebírali jsme vzorky fytoplanktonu a také měřili základní fyzikálně-chemické parametry vody. Velmi potěšivá byla pozorování vzácných sekavců, cejnků, čolků, karasů obecných, v periodických tůních žijících listonohů, potápníkovitých brouků a velice vzácných druhů sinic a řas (Gomphosphaeria aponina, Botryocoocus terribilis, Sorastrum spinulosum). Didaktické byly i záznamy nepůvodních invazních druhů zahrnujících hlaváče, střevličky a karase stříbřité.

Naše poděkování patří nejen samotným účastníkům exkurze a jejich zájmu, ale také Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Povodí Moravy s.p., Moravskému rybářskému svazu z.s., Ústavu biologie obratlovců a Biologickému centru AV ČR v.v.i., CHKO Pálava, Moravskému zemskému muzeu, Lesům České republiky s.p., Skupině ČEZ a.s. a Masarykově univerzitě v Brně.

Za organizační tým Petr Blabolil a Lucie Vebrová.