Krajské kolo matematické olympiády kategorie A

16.01.2020

Na Přírodovědecké fakultě JU se v úterý 15. ledna 2020 uskutečnilo krajské kolo matematické olympiády kategorie A.


Již tradičně soutěž spolupořádáme s krajskou komisí matematické olympiády a s českobudějovickým Domem dětí a mládeže. V letošním roce se soutěže zúčastnil nebývale vysoký počet studentů.

Více než 70 středoškoláků  řešilo obtížné matematické problémy. Mnozí z nich pravidelně navštěvují matematický kurz Metody řešení úloh SŠ, který probíhá na Přírodovědecké fakultě JU vždy v zimním semestru jako příprava na matematické soutěže. Věříme, že mnozí z účastníků krajského kola budou úspěšnými řešiteli a někteří postoupí do ústředního kola, kde se utkají s vítězi dalších krajských kol. 
Studenty a jejich učitele rádi přivítáme na kurzu i na olympiádě i v příštím školním roce.

Matematický kurz Metody řešení úloh SŠ