Matematický kurz Metody řešení úloh SŠ

28.11.2019

Ve druhé polovině listopadu jsme úspěšně zakončili již pátý ročník kurzu Metody řešení úloh SŠ.


Kurz pravidelně pořádá Ústav matematiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity pro studenty jihočeských středních škol se zájmem o matematiku. Kurz společně se středoškoláky navštěvují jako povinnou součást výuky také studenti PřF JU, kteří studují učitelství matematiky pro SŠ. Přivítali jsme rádi také studentku, která si doplňuje kvalifikaci učitelství matematiky v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

    

Letos se kurzu zúčastnilo třicet pět středoškolských studentů, kteří během šesti podvečerních setkání řešili přípravné úlohy aktuálního ročníku matematické olympiády. Lektory kurzu byli učitelé matematiky Mgr. Michaela Petrová, Mgr. Karel Pazourek Ph.D. a  Mgr. Radek Trča  z Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích, Mgr. Hana Štěpánková, Ph.D. z Gymnázia Česká v Českých Budějovicích a Mgr. Zbyněk Vrba z Gymnázia Český Krumlov. Kurz byl v letošním roce podpořen také Jihočeským výborem matematické olympiády a Domem dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Závěrečné, sedmé čtvrteční setkání, je vždy věnováno odborné přednášce zaměřené na nějaké zajímavé téma, kterou pro studenty kurzu a další zájemce připravuje Ústav matematiky PřF JU. V letošním roce přednášku připravil vedoucí Ústavu matematiky PřF JU prof. Vlastimil Křivan na téma "Proč by měl Darwin rád teorii her".  Po přednášce dvacet sedm nejaktivnějších  účastníků obdrželo osvědčení o absolvování kurzu a upomínkové předměty. Všem účastníkům ještě jednou blahopřejeme a přejeme úspěch nejen při následujících matematických soutěžích. Příští rok se sejdeme opět a doufáme, že v ještě větším počtu. Děkujeme též všem vyučujícím, kteří se na kurzu podíleli.

Letos s námi úlohy řešili studenti z Gymnázia Česká v Č. Budějovicích, z Česko-anglického gymnázia v Č. Budějovicích, z Gymnázia Jírovcova České Budějovice, z Gymnázia Písek, ze Střední průmyslové školy Písek, z Gymnázia Strakonice, z Gymnázia P. de Coubertina Tábor, z Gymnázia Týn nad Vltavou a ze Všeobecného a sportovního gymnázia Vimperk. Závěrečné přednášky se zúčastnili také učitelé z Gymnázia Vimperk, Gymnázia Jírovcova České Budějovice, studenti Gymnázia Prachatice, členové Jihočeské pobočky JČMF a studenti i akademičtí pracovníci Přírodovědecké fakulty JU.