Metody řešení úloh - již počtvrté

20.11.2018

V polovině listopadu jsme úspěšně zakončili již čtvrtý ročník kurzu Metody řešení úloh SŠ. Kurz pravidelně pořádá Ústav matematiky PřF JU pro studenty jihočeských středních škol, kteří se zajímají o matematiku.


 Letos se  kurzu zúčastnilo čtyřicet studentů, kteří během šesti podvečerních  setkání řešili přípravné úlohy aktuálního ročníku matematické olympiády. Lektory kurzu byli učitelé matematiky Karel Pazourek  z Gymnázia Třeboň, Hana Štěpánková z Gymnázia Česká v Českých Budějovicích a Zbyněk Vrba z Gymnázia Český Krumlov. Kurz byl v letošním roce podpořen také Jihočeským výborem matematické olympiády. Závěrečné, sedmé čtvrteční setkání, je vždy věnováno odborné přednášce, kterou pro studenty kurzu a další zájemce připravuje Ústav matematiky PřF JU. Přednášky jsou vždy věnovány nějakému zajímavému matematickému tématu. V letošním roce přednášku připravil doc. J. Valdman na téma Polynomiální aproximace funkcí. Po přednášce předal vedoucí Ústavu matematiky prof. V. Křivan dvaceti pěti  nejaktivnějším účastníkům kurzu osvědčení o absolvování a upomínkové předměty. Všem účastníkům kurzu ještě jednou blahopřejeme a přejeme úspěch nejen při následujících matematických soutěžích. Příští rok se sejdeme opět, doufáme že v ještě větším počtu.

Letos s námi úlohy řešili studenti z českobudějovických gymnázií Jírovcova, Česká, z Biskupského Gymnázia J. N. Neumanna, z Gymnázia Třeboň, Prachatice, Písek a také ze Střední školy informatiky a právních studií v Č. Budějovicích. Závěrečné přednášky se zúčastnili také učitelé z Gymnázia Vimperk, Gymnázia Jírovcova v Č. Budějovicích, Gymnázia Prachatice a členové Jihočeské pobočky JČMF.