Molekulární biologie v Budějovicích 2019

24.06.2019

V třetím červnovém týdnu proběhl další ročník MOLBIBu, akce určené pro středoškoláky se zájmem o molekulární techniky.


Čtrnáct vybraných středoškolských studentů z celé České republiky a Slovenska strávilo na fakultě týden v rámci oblíbené akce MOLBIB.

V pondělí v deset hodin byla po krátkém organizačním úvodu jako první na programu přednáška Martiny Dalíkové Úvod do molekulární biologie a genetiky, díky které si účastnící připomenuli základy z tohoto oboru a mohli tak lépe porozumět jednotlivým úlohám. V půl druhé pak měli první cvičení v laboratoři, kde si vyzkoušeli metodu FISH, která umožňuje lokalizaci určitého úseku DNA přímo na chromosomech. K večeru proběhl odlehčený seznamovací program.

    

V úterý v devět hodin ráno studenti v laboratořích izolovali DNA pro následnou PCR. Odpoledne pak vzorky podrobili elektroforéze a připravili si sekvenační reakce. Večer přenášela Magda Zrzavá o pohlavních chromozomech.

        

Ve středu ráno byla na programu Bioinformatika a odpoledne si studenti v laboratoři vyzkoušeli restrikční štěpení.

   

 Ve čtvrtek dokončili metodu FISH a odpoledne navštívili Laboratoř molekulární integrativní fyziologie drozofily, kde je Adam Bajgar uvedl do metodologie experimentálního výzkumu fagocytózy v octomilce za použití konfokální mikroskopie. Večer proběhlo příjemné závěrečné posezení se všemi zúčastněnými.

 V pátek při zakončení se studenti dozvěděli dle analýzy mtDNA sekvencí do jaké mitochondriální skupiny patří a dostali své certifikáty na rozloučenou.