Multivariate analysis of ecological data

04.02.2019

Na Přírodovědecké fakultě JU proběhl minulý týden již 22. ročník mezinárodního kurzu Multivariate analysis of ecological data za účasti studentů i akademických pracovníků z Evropy a USA.


 Teoretické přednášky byly proloženy prací účastníků na analýze jejich vlastních dat.

Kurz probíhá ve dvou po sobě jdoucích týdenních blocích, kterých se dohromady zúčastní dvacet vědců např. z Norska, Estonska, Holandska, Španělska, Brazílie, Kanady nebo Islandu. Náplní intenzivního bloku přednášek a seminářů je především seznámení se s posledním vývojem v oblasti analýzy ekologických dat a práce s Canoco 5 softwarem. Na organizaci workshopu se podílí odborníci z katedry botaniky, lektory jednotlivých lekcí jsou doc. Petr Šmilauer a prof. Jan Lepš.