Mykologický víkend 2018

23.10.2018

Ve dnech 12.-14.10. se uskutečnil Mykologický víkend pro středoškolské učitele na terénní stanici Hajnice v CHKO Třeboňsko.


Program zahájila Dr. Kavková z Výzkumného ústavu mlékárenského s přednáškou zaměřenou na potravinářsky významné mikromycety, jejichž kultury si účastníci následně prohlédli pod mikroskopy. Na makromycety, tj. houby tvořící makroskopicky viditelné plodnice, byla zaměřena sobotní exkurze do okolí terénní stanice a Staňkovského rybníka vedená Martinou Vašutovou (Katedra botaniky PřF). Večer byl věnován mikroskopování makromycetů, vědeckému i nevědeckému zpracování nálezů a informacím o ochraně hub. V neděli skupina účastníků navštívila rezervaci Losí Blato u Mirochova a Fabián. Přes panující sucho se podařilo potvrdit výskyt chráněného klouzku žlutavého a vzácné třepenitky pomněnkové a dokonce byla objevena nová lokalita třepenitky vlhkožijné.