New Trends in bioScience 2019

18.10.2019

Přírodovědecká fakulta JU ve dnech 10. -11. 10. 2019 zorganizovala první symposium Nové trendy v biovědách s cílem seznámit účastníky s novinkami z oblasti strukturní biochemie a biomedicíny.


Důraz byl kladen na nové a rychle se rozvíjející techniky a možnost aplikace nových poznatků v praxi. Sympoziu předcházelo otevření putovní výstavy „CRISTALES: a world to discover“, kterou svými proslovy zahájili RNDr. Pavlína Řežáčová, Ph.D. z ÚOChB a ÚMG AV ČR v Praze a prof. Tomáš Polívka, prorektor JU v ČB. Výstava představuje sbírku 14 plakátů, na kterých je vyobrazen svět krystalů očima vědců a umělců a které odkrývají podstatu a význam věcí a krystalových struktur v současné společnosti. Symposium bylo zakončeno přednáškou kolegy Pawla Kaniu z firmy NanoTemper Technologies (Polsko), která další den uspořádala workshop a umožnila účastníkům konference měřit vlastní vzorky pomocí přístrojů využívajících nanoDSF a MST technologie. Na symposium byla pozvána řada vynikajících přednášejících ze zahraničí, jmenovitě např. dr. Oksana Degtjarik z Weizman Institute of Science (Rehovot, Israel), dr. Naoko Mizuno, dr. Christian Biertümpfel, dr. Iuliia Iermak a Matthias Pöge, všichni z Max Planck Institute of Biochemistry (Martinsried, Německo), dr. Iosifina Sarrou z DESY Hamburg (Německo), dr. Imrich Barák a dr. Ľubica Urbániková z Institute of Molecular Biology, SAS (Bratislava, Slovensko) a také čeští kolegové doc. Radka Chaloupková z MU Brno, dr. Pavlína Řežáčová z ÚOChB a ÚMG AV ČR Praha, dr. Vít Straňák a dr. Roman Tůma z JU v Českých Budějovicích.

   

Symposium  zorganizovala prof. Ivana Kutá Smatanová společně s prof. Františkem Váchou a finančně jej kromě fakulty podpořila firma NanoTemper Technologies (Polsko). V rámci symposia zaznělo 15 přednášek a druhý den proběhly dva laboratorní workshopy, v rámci kterých změřilo své vzorky 8 účastníků. Symposia se zúčastnilo celkem 55 účastníků, kteří byli s akcí maximálně spokojeni. Podrobnější informace o symposiu naleznete zde.