Přednáškový víkend pro SŠ pedagogy – Zpátky do lavic

29.11.2021

V posledním listopadovém víkendu se po nucené loňské pauze opět konal přednáškový víkend pro SŠ pedagogy a jejich žáky.


Zájem o přednášky ze strany pedagogů byl rekordní. Víkendu se zúčastnilo téměř osmdesát učitelů a jejich žáků.
S ohledem na epidemiologickou situaci jsme uspořádali víkend kombinovaně, tedy prezenčně i on-line formou.
Což naši kolegové ze středních škol velmi uvítali.

Přednášející z řad PřF JU (Tomáš Doležal, Pavel Duda, Martin Janda, Oleg Ditrich, Jan Kopecký, Janko Štěrba a Julius Lukeš) pohovořili o aktuálních biologických tématech s důrazem na využití prezentovaných informací ve středoškolské výuce.