Představení nového hmotnostního spektometru

10.01.2020

Laboratoř proteomiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity 9.1.2020 představila unikátní hmotnostní spektrometr tims-TOF (výrobce Bruker Daltonics), v současné době jediný přístroj svého druhu v ČR i střední Evropě, který doplnil stávající vybavení fakulty.


Slavnostního otevření demo laboratoře se zúčastnili experti z firmy Bruker Daltonics, kteří představili nový přístroj širší odborné veřejnosti. Pozvání na akci přijal i PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, a další významní hosté.

   

Více fotografií naleznete na FB  Přírodovědecké fakulty JU