Tisková konference PhotoStruk

05.06.2019

Dne 4. 6. 2019 proběhla na Přírodovědecké fakultě tisková konference k projektu PhotoStruk, který se zabývá analýzou historických fotografií pro virtuální rekonstrukci kulturního dědictví v česko-bavorském příhraničí.


Jedná se o mezioborový projekt přeshraniční spolupráce České Republiky s Bavorskem, na kterém spolupracuje tým historiků, archeologů, uměleckých historiků a IT specialistů, a který propojuje humanitní vědy s informačními technologiemi v oblasti kulturního dědictví.

Jihočeští a bavorští vědci virtuálně obnovili zaniklé lokality Šumavy a Novohradských hor. Projekt přibližuje místa, která vlivem poválečného dění a vysídlení původního obyvatelstva nenávratně zmizela z krajiny. 

 

Mezi vesnicemi můžete najít např. Ondřejov, Františkov, Boletice nebo Žofín. Jak vypadaly před svým zánikem, se na portálu dozvíte nejenom z fotografií, ale i z detailního popisu lokality.

 

Byly použity jednak data z fotoateliéru Seidel, potom data z dálkového průzkumu země, a pak samozřejmě data ze zaměření pomocí GPS, přičemž bylo identifikováno 325 lokalit.

Do projektu Photostruk se může zapojit i široká veřejnost pomocí webového portálu.

Více informací naleznete zde: PhotoStruk web