Vertebratologický víkend 2019

26.07.2019

O prvním prázdninovém víkendu (28.-30.6.2019) proběhl již druhý Vertebratologický víkend pro středoškolské učitele, tentokrát na Třeboňsku. Ubytování zajistily chatky v Autocampu Třeboň a účastníci se během víkendu pohybovali po lokalitách v rámci celého Třeboňska, které jsou nějakým způsobem zajímavé z pohledu výskytu obratlovců.


Páteční večer byl věnován drobným savcům. Ema Hrouzková z Katedry zoologie společně s účastníky nakladla živo- i mrtvolovné pasti na drobné savce do okolí kempu, a když padla tma, vydali se dobrovolníci pod vedením Petra Veselého na hráz našeho největšího rybníka Rožmberk lovit netopýry.

  

V sobotu ráno probíhaly odchyty ptáků v okolí kempu, při kterém Míša Syrová s Luckou Hornátovou nejvíce potěšily účastníky didaktickou dvojicí žluva - žluna. Ale ani vycpaný výr nezahálel a přilákal jedno káně lesní. Ema oddemonstrovala přes noc chycené savce a před obědem se vyrazilo na exkurzi po Suchdolských pískovnách.

               

Vlhy a dudci se sice předvedli jen zdálky, a poměrně brzo se udělalo horko, ale o to více si účastníci užili lovu obojživelníků v tůňkách jednotlivých pískoven. Také byly krásně vidět různé managementy udržující a obnovující tyto jedinečné habitaty.

      

Nedělní program byl zaměřen především na birdwatching, kdy účastníci mohli na částečně upuštěném rybníku Velký Tisý pozorovat stovky hřadujících ptáků téměř třiceti druhů. Návštěva Nadějských rybníků byla ozvláštněna neplánovaným setkáním s kolegy z České zemědělské univerzity pod vedením doc. Petra Musila, kteří právě prováděli značkování kachen.

Celý víkend byl zakončen na Veselských pískovnách, kde jsme sice konstatovali, že kolonie břehulí, která zde byla vloni, již zanikla, ale koupání v pískovně náladu určitě zlepšilo a bylo příjemnou tečkou za celou akcí.