Zpátky do lavic 2018

03.12.2018

Začátkem prosince proběhl na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity oblíbený přednáškový víkend pro učitele s názvem Zpátky do lavic.


Sérii přednášek zahájil v sobotu ráno Prof. Jaroslav Vrba s přednáškou na téma Co se děje pod hladinou aneb jihočeské rybníky ve 21. století, která učitelům přiblížila tradici jihočeského rybníkářství, a také současný stav rybničních ekosystémů. V dopoledním programu pokračovala Dr. Karolína Tahovská a její kolega Mgr. Michal Choma, kteří účastníky zasvětili do tajů půdní ekologie. Po obědě navázal Prof. Jan Zrzavý s přednáškou o fylogenezi organismů a jak toto složité téma co nejsrozumitelněji předat studentům a sobotní blok pak zakončil prof. Šantrůček s dvěma kratšími přednáškami týkajících se biologie rostlin. V první z nich se věnoval problematice invaze opuncie, která probíhala v letech 1912-1935 v Austrálii a druhá z přednášek se týkala biologie smrku ve vztahu ke zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře Země.

V neděli byly na programu tři přednášky. Na začátek Dr. Lenka Gahurová seznámila přítomné učitele s problematikou klonování, kmenových buněk a reprodukční medicíny. Dále pokračoval Mgr. Josef Juráň z katedry botaniky, který se věnuje výzkumu řas a sinic a pro účastníky představil roli těchto organismů v biogeochemii. Celý víkend zakončila Dr. Jana Kvičerová, která představila celou škálu infekčních onemocnění spojených s hlodavci a zároveň také vyvrátila některé mýty panující mezi veřejností na toto téma.