Vítejte na stránkách Katedry Experimentální Biologie Rostlin

Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

Katedra experimentální biologie rostlin garantuje magisterský studijní obor Experimentální biologie, specializace Fyziologie rostlin a v rámci doktorského programu Fyziologie a imunologie garantuje obor Fyziologie a vývojová biologie, specializace Fyziologie rostlin.

Koordinuje bakalářské studijní programy a diplomové práce studentů zaměřené na fyziologii a anatomii rostlin, ekofyziologii, biochemii a biofyziku fotosyntézy a na procesy na biomembránách.

Kromě studia na všech úrovních kvalifikace (Bc., Mgr., RNDr., Ph.D.) je na Katedře experimentální biologie rostlin akreditováno ihabilitační řízení (doc.) a řízení ke jmenování profesorem (prof.) v oboru Fyziologie rostlin.

Aktuality

Cena ČSEBR 2021


Výzva k podání přihlášek do soutěže o cenu ČSEBR 2021!!! >

Semináře se opět rozbíhají


Neváhejte a pravidelně ve čtvrtek od 13:30 navštivte naše semináře na KEBRu! >

Mezinárodní rok zdraví rostlin


Letošní rok OSN věnovalo zdraví rostlin. Tato významná událost nám připomíná (a upozorňuje nás), jak jsou rostliny (a jejich "zdraví") pro náš život nezbytné. >

Ustavující konference České společnosti stabilních izotopů


V listopadu (pokud to pandemická situace dovolí) se bude konat v Českých Budějovicích konference pod patronací Travise B. Meadora, která odstartuje existenci České společnosti stabilních izotopů. >

Již proběhlo

 • Ivan Ivanov doktorem!

  Ivan Ivanov doktorem!

  Dne 1. 10. obhájil na naší katedře Ivan Ivanov svou dizertační práci a stal se doktorem.

 • Konference Plant Biology CS 2019

  Konference Plant Biology CS 2019

  Every three years, the Czech Society of Experimental Plant Biology and Plant Physiology section of the Slovak Botanical Society jointly organize meetings, which are hosted by alternating Czech and Slovak university cities.

  Další příspěvky

  Rychlé kontakty

  Vedoucí Katedry:

  RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D.
  Branišovská 31, PřF JU (Blažkův pavilon - budova B), 2. patro, č. dv. 349, tel. 387 772 342

  Zástupce Vedoucího:

  prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc.
  Branišovská 31, PřF JU (Blažkův pavilon - budova B), 2. patro, č. dv. 353, tel. 387 772 353

  Tajemnice:

  Ing. Petra Fialová
  Branišovská 31, PřF JU (Blažkův pavilon - budova B), 2. patro, č. dv. 351, tel. 387 772 351