Cena ČSEBR 2021 pro Martina Jandu

26.07.2021

Cenu ČSEBR (České společnosti experimentální biologie rostlin) za rok 2021 získal Martin Janda!Martin Janda se v soutěži umístil na druhém místě, ale protože výherce Matouš Glanc získal cenu evropskou (FESPB award), byla cena ČSEBR udělena Martinu Jandovi z KEBR Přf JU. 

Detaily z průběhu soutěže a jejího hodnocení:
Do soutěže se v letošním druhém ročníku soutěže přihlásil dosud nejvyšší počet uchazečů - 5 kandidátů ze 4 pracovišť. A to Magdalena Bryksová (PřF Univerzity Palackého, Olomouc), Jan Fíla (Ústav experimentální botaniky AV ČR, Praha), Matouš Glanc (Ghent University, Belgie), Martin Hönig (PřF Univerzity Palackého, olomouc), Martin Janda (Jihočeská univerzita, České Budějovice).
Jedenáctičlennou komisi pro hodnocení kandidátů se podařilo v letošním ročníku sestavit reprezentativně se zastoupením většiny předních pracovišť oboru experimentální biologie rostlin (složení výše). Moc děkuji všem lčenům této komise, že si na hodnocení kandidátů našli čas.
Každý člen komise mohl udělit jednomu kandidátovi maximálně 40 bodů. S tím, že se přihlíželo i k rokům od obhajoby Ph.D. Hodnotilo se po 10 bodech v těchto oblastech: 1) kvalita CV (získaná ocenění, získaná stipendia, zahraniční stáže, počet zvaných přednášek, atd.), 2) Publikace (počet a kvalita): IF a citovanost publikací ve WOS, případně zda a kolik má autor „highly cited papers“, pozice aplikanta v publikaci, 3) Autorství: počet prvoautorských publikací z celkového počtu publikací, jejich citovanost i vzhledem k počtu roků od obhájení PhD, IF publikace, celkový počet autorů. 4) Detailní představení výsledků výzkumu: kvalita předloženého popisu výzkumu, plány do budoucna.
Komise dospěla k tomuto výslednému bodování: Matouš Glanc: 401 bodů, Martin Janda: 389, Jan Fíla: 375, Martin Hönig: 293, Magdalena Bryksová: 271. Ještě je zajímavým kritériem, kolikrát byli jednotliví kandidáti členy komise obodováni v jejich hodnocení nejvíce body ze všech hodnocených s tím, že někteří členové komise dali stejné nejvyšší obodování více uchazečům. Matouš Glanc získal u 8 hodnotitelů z 11 nejvíce bodů, Martin Janda u 4 hodnotitelů zvítězil a Jan Fíla u 3 hodnotitelů.

Více informací o cenách ČSEBR naleznete na webových stránkách ČSEBR.