Ceník služeb

Stručný přehled cen, která nabízeme pro měření hmotnostní spektrometrií.


Cena analýz vzorků izotopovou hmotnostní spektrometrií (Kč)

Pevné Kapalné Plynné (GB) Plynné (PreCon)
A V+A M+V+A A P+A A P+A A
323 338 353 287 312 247 277 277

Legenda:

A analýza
V vážení
M mletí
P příprava
GB přímé měření vzorků
PreCon měření vzorků po předchozím zakoncentrování

Ceny zahrnují 21% DPH.

Evidence zakázek pro hmotnostní spektrometrii

Zde.