Historie


Katedra experimentální biologie rostlin byla založena ...