Kontakty


Vedoucí Katedry:

RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D.
Branišovská 1716/31, PřF JU (Blažkův pavilon – budova B), 3. patro, č. dv. 349, tel. 387 772 342

Tajemnice:

Ing. Petra Fialová
Branišovská 1716/31, PřF JU (Blažkův pavilon – budova B), 3. patro, č. dv. 351, tel. 387 772 351