O katedře


Vítejte na stránkách Katedry Experimentální Biologie Rostlin

Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

Katedra experimentální biologie rostlin garantuje magisterský studijní obor Experimentální biologie, specializace Fyziologie rostlin a v rámci doktorského programu Fyziologie a imunologie garantuje obor Fyziologie a vývojová biologie, specializace Fyziologie rostlin.

Koordinuje bakalářské studijní programy a diplomové práce studentů zaměřené na fyziologii a anatomii rostlin, ekofyziologii, biochemii a biofyziku fotosyntézy a na procesy na biomembránách.

Kromě studia na všech úrovních kvalifikace (Bc., Mgr., RNDr., Ph.D.) je na Katedře experimentální biologie rostlin akreditováno ihabilitační řízení (doc.) a řízení ke jmenování profesorem (prof.) v oboru Fyziologie rostlin.