Martin Janda


Ing. Martin Janda, Ph.D.
Vedoucí skupiny / Group Leader

Researcher ID: W-5606-2019
ORCID: 0000-0002-4521-0533
CV
Publikace