Rychlý kontakt


Rychlé kontakty

Vedoucí Katedry:

RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D.
Branišovská 31, PřF JU (Blažkův pavilon - budova B), 2. patro, č. dv. 349, tel. 387 772 342

Zástupce Vedoucího:

prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc.
Branišovská 31, PřF JU (Blažkův pavilon - budova B), 2. patro, č. dv. 353, tel. 387 772 353

Tajemnice:

Ing. Petra Fialová
Branišovská 31, PřF JU (Blažkův pavilon - budova B), 2. patro, č. dv. 351, tel. 387 772 351