Semináře

Department seminars — Summer term 2020–2021 (KEBR/632) – Prelimiary schedule


All seminars are held on Thursdays at 13:30 ON-LINE via Microsoft Teams (link here).

Last update: 25 Mar 2021 09:27

Date Speaker Topic
4.3. Veronika Kselíková, Mgr.
Institute of Microbiology, CAS, Třeboň
Cell cycle of Chlamydomonas reinhardtii grown in D2O
PhD thesis progress report
11.3. Vít Náhlík, Bc.
Institute of Microbiology, CAS, Třeboň
Accumulation of scarce metals from red mud
Master thesis progress report
18.3. Martin Janda, Ing., Ph.D.
our department
The MPMI* Laboratory introduces itself
*Molecular plant–microbe interactions
25.3. Anxhela Hania, MSc.
Institute of Microbiology, CAS, Třeboň
Regulation of N2 fixation in the filamentous cyanobacterium Trichodesmium
PhD thesis introduction
1.4. Luboš Říha
IPMB, ČB (Iva Mozgová's Group)
Diverzita represivních komplexů Polycomb a jejich funkce v kontrole buněčné identity a vývoje rostlin
Představení bakalářské práce
Zuzana Boleloucká
KEBR
Vliv stranově specifické ozářenosti na mezofylovou vodivost hypostomatických listů
Představení bakalářské práce
8.4. Tereza Kalistová , Bc.
KEBR
Obnova epikutikulárních vosků na listech rostliny Celsia rosea
Pokroky v řešení magisterské práce
Simona Koutková, Bc.
KEBR
Rozhovory přes kutikulu: Molekulární aspekty interakce ve vývoji průduchů a syntéze vosků v kutikule
Pokroky v řešení magisterské práce
15.4. Markéta Macho, Bc.
Institute of Microbiology, CAS, Třeboň
Isolation and exploration of bioactivity of cyanobacterial lasso peptides (LPs)
Master thesis introduction
Lucie Chroustová, Bc.
KEBR
Ověření schopnosti rašeliníkového pektinu inhibovat aktivitu půdních enzymů
Pokroky v řešení magisterské práce
22.4. Michael Alois Wrzaczek, Doc., Ph.D.
IPMB, ČB
Communication in plants – Introducing the Plant Molecular Signaling Lab
29.4. Plant Physiology course – Students' presentations 1
6.5. Plant Physiology course – Students' presentations 2
13.5. Myriam Canonico, MSc.
Institute of Microbiology, CAS, Třeboň
Role of thylakoid membrane organization into microdomains in photosynthesis
PhD thesis result overview
20.5. Elizabeth Figueroa Valencia, MSc.
Institute of Microbiology, CAS, Třeboň
(Biotechnological production of cyanobacterium Synechocystis and application of HPCCC purification technology for obtaining myxoxanthophylls, and their biological investigation)
PhD thesis progress report
Daniela Barcenas, MSc.
Institute of Microbiology, CAS, Třeboň
(Investigation, development and application of an integrated bio-refinery process of diatoms for obtaining valuable bio-products)
PhD thesis progress report