Studium


Na Katedře experimentální biologie rostlin nabízíme bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy.
Katedra zaštiťuje výuku kurzů, předmětů, organizuje pravidelné semináře a vypisuje témata závěrečných prací