Biologie rostlinné buňky


Kurs má poskytnout základní informace v celém rozsahu biologie buňky. Studenti se seznámí s klíčovými pojmy oboru a budou se v něm spolehlivě orientovat. Uvědomí si jeho návaznost na další obory biologie.

Obsah přednášek:
1. Hierarchie systémů, živé systémy, základy evoluce rostlinné buňky.
Buňka a její ultrastruktura. Biomembrány a buněčná stěna, kompartmentace buňky, organely.
2. Plazmalema a tonoplast, membránový a buněčný transport, osmotické jevy.
3. Jádro, jadérko, organizace genomu a chromozomy, chromatin a jeho organizace, nukleové kyseliny, replikace DNA, syntéza RNA, sestřih.
4. Translace genetické informace a proteosyntetický aparát buňky, ribozómy, aminokyseliny, degradace proteinů.
5. Buněčný cyklus- reprodukce buněk a jejích součástí. Dělení jádra, mitóza, meioze. Dělení buňky. Buněčné populace.
6. Cytoskelet, endomembránový systém. Klasifikace buněčných pohybů.
7. Signály, reakce buňky na vnější faktory a podmínky prostředí, fytohormony. Růst a diferenciace jako složky ontogeneze buňky. Klasifikace růstových dějů. Diferenciace jako regulace aktivity genu.
8. Semiautonomní organely. Organizace mitochondrií. Lokalizace jednotlivých fází katabolismu glycidů. Plastidy a jejich metamorfóza. Struktura chloroplastů. Fotosyntéza a metabolismus uhlíku.
9. Reakce buňky na abiotický a biotický stres. ROS.
10. Produkce sekundárních metabolitů rostlinnou buňkou.
11. Apoptóza a senescence rostlinné buňky.

Obsah cvičení:
Mikroskopické techniky, praktické ukázky. Journal club.

Garant: Ing. Marie Hronková, PhD.