Fytohormony, růst a vývoj rostlin I


Kurz je zaměřen na rozvinutí základních znalostí z fyziologie rostlin v oblasti růstu a vývoje rostlin, zaměřuje se na samostatnou orientaci v současných znalostech o růstu a vývoji rostlin a na aktuální přehled látek hormonální povahy, které se podílejí na regulaci těchto procesů.
Zabývá se novými přístupy a metodami používanými v této oblasti výzkumu. Soustřeďuje se na hlubší poznání některých příkladů vývojových jevů a jejich mechanismů, s přihlédnutím k zájmům studentů a zaměření jejich magisterských prací.

Obsah přednášky:
Současný stav poznatků o klíčových vývojových změnách v životě rostlin:
1. Přehled růstu a vývoje - rané fáze vývoje rostliny, embryogeneze, klíčení.
2. Vegetativní fáze vývoje rostliny - funkce vrcholových meristémů v průběhu ontogeneze, růst a regulace růstu kořene a vrcholu stonku.
3. Vliv světla na vývoj rostliny - fytochrom, receptor pro červené světlo.
4. Reakce na modré světlo- morfogeneze a pohyb průduchů.
5. Přechod z vegetativní fáze růstu ke kvetení, regulace kvetení.
6. Senescence a programovaná buněčná smrt, její úloha ve vývoji rostliny.
7. Hormonální regulace růstu a vývoje, přenos a zpracování signálů z okolí.
8. Auxin a jeho funkce v rostlině.
9. Gibereliny a cytokininy.
10. Etylén a kyselina abscisová.
11. Brasinosteroidy, kyselina jasmonová, polyamimy a další látky hormonální povahy.
12. Růstová a vývojová reakce rostliny na abiotický a biotický stres. 13. Fyzikálně-chemické a biologické metody využívané při studiu růstu a vývoje rostlin.

Obsah cvičení:
Seznámení s moderními metodami a vybavením, používaným na ústavech v Českých Budějovicích a v Praze.
"Journal club"- studium a rozbor aktuálního článku z oboru.

Garant: Ing. Marie Hronková, PhD.