Malá fyziologie rostlin


Cílem přednášky je seznámit studenty s nejdůležitějšími fyziologickými procesy v rostlinách. Fyziologické pochody jsou prezentovány v souvislosti se strukturou rostliny (funkce kořene, listů apod.) a také v souvislosti s podmínkami, ve kterých rostlina roste (význam eko/fyziologických adaptací). Součástí přednášky jsou zápočtové desetiminutové prezentace studentů na související témata.

Obsah:
Ontogenetické cykly rostlin, klíčení
Růst a vývoj rostlin - vegetativní
Růst a vývoj rostlin - generativní
Fotosyntéza - primární procesy
Fotosyntéza - karboxylace, fotorespirace, C4 and CAM
Voda v rostlině (příjem, vedení)
Výměna tepla, vodní páry a CO2
Asimiláty, transport, zásobní látky
Minerální a organická výživa rostlin
Abiotický stres
Biotický stres, symbiózy, sekundární metabolity

Garant: RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D.